Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektoraty (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WP-PRZ-ANG-IV-egz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Lektorat języków nowożytnych - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Lektorat języków nowożytnych - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Lektorat języków nowożytnych - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat języków nowożytnych - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PRZ-ANG-1 brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: B2 średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu:

Po zakończeniu semestru I student będzie umiał wypowiadać się na piśmie w sposób swobodny i poprawny na tematy podane w opisie kursu. Kurs realizowany w całości na platformie Moodle.

Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie A2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-ANG-2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: B 2 średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Po zakończeniu semestru II student będzie umiał wypowiadać się na piśmie w sposób swobodny i poprawny na tematy podane w opisie kursu. Kurs realizowany w całości na platformie Moodle.

Wymagania wstępne: Zaliczenie semestru I kursu języka angielskiego na poziomie B2.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-ANG-3 brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: B2 średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu:

Po zakończeniu semestru I student będzie umiał wypowiadać się na piśmie w sposób swobodny i poprawny na tematy podane w opisie kursu. Kurs realizowany w całości na platformie Moodle.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie semestrów I i II kursu języka angielskiego na poziomie B2.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-ANG-4 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat języków nowożytnych - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:B2 średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Po zakończeniu semestru IV student będzie umiał wypowiadać się na piśmie w sposób swobodny i poprawny na tematy podane w opisie kursu. Kurs realizowany w całości na platformie Moodle.

Wymagania wstępne: Zaliczenie semestrów I, II i III kursu języka angielskiego na poziomie B2.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)