Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WSE-BW-BOPWP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-BW-BOD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt. bezpieczeństwa obrotu dyplomatycznego zarówno w zakresie regulowanym normami prawa dyplomatycznego i konsularnego, jak i pewnych norm zwyczajowych generowanych przez ewolucję społeczną i techniczną. W czasach gwałtownych przemian politycznych na świecie, globalizacji, dynamiki ruchu osobowego i gwałtownego rozwoju technik informacyjnych problematyka ta nabiera szczególnego i bardziej powszechnego znaczenia.

W przypadku zajęć stacjonarnych realizowane są one w sali wykładowej. Prezentacje są realizowane przez studentów przy pomocy laptopa i projektora.

Strona przedmiotu
WSE-BW-FWS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

student zapozna się z celami funkcjonowania różnych form współpracy państw środkowo- i wschodnioeuropejskich, jako reakcji na zmieniającą się architekturę bezpieczeństwa

Strona przedmiotu
WSE-BW-GUE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce granic Unii Europejskiej. Kwestie te obejmują analizę fenomenu granic politycznych w ujęciu historycznym i problemowym na gruncie nauk politycznych i dyscyplin pokrewnych. Granice zewnętrzne UE analizowane są jako szczególny rodzaj granic politycznych. Rozważane są lokalizacja oraz funkcje, jakie te granice pełnią, zwłaszcza w zakresie bezpieczenstwa wewnętrznego i zarządzania migracjami. Problematyka zajęć powiązana jest z funkcjonowaniem strefy Schengen jako specyficznego obszar integracji europejskiej.

Strona przedmiotu
WSE-BW-KwP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest pokazanie, czym w swojej istocie jest zjawisko korupcji, jakie może przybierać formy, czym jest uwarunkowane, jakie powoduje negatywne skutki, jaka jest jego skala, w jaki sposób można jemu przeciwdziałać i zwalczać w różnych obszarach życia publicznego i prywatnego w Polsce.

Strona przedmiotu
WSE-BW-MPH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z treścią norm międzynarodowego prawa humanitarnego oraz z ich praktycznym zastosowaniem w czasie (nie)międzynarodowych konfliktów zbrojnych

Strona przedmiotu
WSE-BW-IP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie pogłębionej wiedzy nt. procesów migracyjnych na świecie, w tym szczególnie w Europie, zapoznanie się z sytuacją państw, które generują emigracje, w literaturze określane jako „wysyłające” i zrozumienie obaw występujących po stronie społeczeństw przyjmujących. Studia umożliwiają poznanie zasad polityki migracyjnej UE i oceny jej funkcjonowania w czasie kryzysu migracyjnego. Słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i zagrożeń dla społeczeństw Europy.

Strona przedmiotu
WSE-BW-MMBW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy nt. procesów migracyjnych w świecie oraz ich relacji do bezpieczeństwa wewnętrznego państw przyjmujących, w tym szczególnie państw członkowskich UE. Środkami do osiągnięcia powyższego celu będzie zapoznanie studentów z teoriami migracji, sytuacją państw, które generują emigracje, w literaturze przedmiotu określanych jako „wysyłające” oraz analizą słuszności obaw występujących po stronie społeczeństw przyjmujących. Studia umożliwią także poznanie zasad polityki migracyjnej UE i oceny jej funkcjonowania w czasie kryzysu migracyjnego 2015-2016. Słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i zagrożeń dla Europy.

Strona przedmiotu
WSE-BW-ODK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-BW-OTSwB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się na roli jaką w systemie bezpieczeństwa państwa odgrywają społeczne organizacje ratownicze, humanitarne oraz pro obronne.

Strona przedmiotu
WSE-BW-PN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem wykładu jest prezentacja fenomenu współczesnego państwa narodowego, oraz analiza jego kondycji w perspektywie wyzwań jakie niesie XXI w.

Strona przedmiotu
WSE-BW-PPKB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiany i analizowany będzie problem przywództwa politycznego w kontekście polityki bezpieczeństwa.

Każde zajęcia dotyczyć będą jednego, wybranego zagadnienia: różnych sytuacji kryzysowych, metod działania, narzędzi, związanych z uwarunkowaniem procesów decyzyjnych, reorientacji niemieckiej polityki zagranicznej i europejskiej na przestrzeni lat.

Strona przedmiotu
WSE-BW-RKE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma ukazać studentom ambiwalentne znaczenia czynnika religijnego w konfliktach etnicznych.

Strona przedmiotu
WSE-BW-PBD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kod do zajęć w MS Teams: cvf4hfz

I. Wojna – wybrane aspekty teoretyczne

II. Wojny po 1945 roku – główne tendencje i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

III. Współczesne wojny i konflikty zbrojne – zmienność i ciągłość

IV. Próby przezwyciężenia i ograniczenia wojen i konfliktów zbrojnych

V. Wojna – między polityczną manipulacją a osobistym doświadczeniem

VI. Współczesne wojny i konflikty zbrojne – analiza wybranych przypadków

Strona przedmiotu
WSE-BW-WD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci w czasie zajęć będą mogli zapoznać się ze zróżnicowanymi funkcjami i strukturami dyplomacji polskiej, organizacji międzynarodowych oraz uregulowań prawnych regulujących funkcjonowanie korpusu dyplomatycznego.

Strona przedmiotu
WSE-BW-WABP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zaliczeniu przedmiotu Student powinien posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty problematyki bezpieczeństwa państwa oraz nabyć umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie . W sposób praktyczny powinien posiadać umiejętność pozyskiwania danych niezbędnych do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym i globalnym.

W zakresie kompetencji powinien samodzielnie poszukiwać wiedzy, analizować dane i weryfikować pozyskiwane informacje.

Strona przedmiotu
WSE-BW-WWKZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi konfliktami zbrojnymi w świecie. Student zapozna się z czynnikami, które potencjalnie mogą prowadzić do konfliktów w stosunkach międzynarodowych. Na przykładzie wybranych konfliktów zbrojny student pozna lokalną specyfikę konfliktów zbrojnych.

Strona przedmiotu
WSE-BW-ŻWZPS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)