Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WSE-PO-EDK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do problematyki wykonywania funkcji dyplomaty i konsula w aspekcie etyczno-moralnym. Analizuje się etykę zawodową dyplomatów, szczególnie podkreśla się ich działania nieetyczne w dziedzinie prowadzonych przez nich negocjacji (kłamstwa), działań korupcyjnych, nieetycznego pozyskiwania informacji, a także nielojalności dyplomatów wobec państwa. Rozważa się kwestię dylematów etycznych służb dyplomatycznych Zwraca się też uwagę na kwestię potrzeby kodeksu etyki zawodowej służb dyplomatyczno-konsularnych.

Strona przedmiotu
WSE-PO-ESM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują swym zakresem zagadnienia związane z międzynarodowym aspektem funkcjonowania Unii Europejskiej. Celem tych zajęć jest analiza pozycji i roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych w ujęciu problemowym.

Strona przedmiotu
WSE-PO-FPP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych w Polsce. Studenci zapoznają się z podstawami wiedzy z zakresu finansów publicznych, poznają polski system finansów publicznych oraz jego podstawowe instrumenty i instytucje. Wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia, funkcje oraz najważniejsze skutki występowania problemów finansowych państwa.

Strona przedmiotu
WSE-PO-GGWE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie szerokiego spektrum zjawisk gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn, przebiegu i skutków dla gospodarki europejskiej. Zakres tematyczny przedmiotu obejmie charakterystykę podstawowych koncepcji oraz diagnozę obecnego stanu potencjału społeczno-gospodarczego Europy, a zwłaszcza Unii Europejskiej, w zakresie ludności, rolnictwa oraz przemysłu i usług. Całość uzupełni przedstawienie gospodarczych implikacji koncentracji na rozwoju innowacyjności i wzmacniania konkurencyjności w Europie.

Strona przedmiotu
WSE-PO-GUESW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują współczesną historię i stosunki międzynarodowe od zakończenia II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r. Przedmiotem konwersatorium jest analiza wpływu kluczowych aktorów, procesów i decyzji politycznych, które doprowadziły do przemian geopolitycznych w Środkowo – Wschodniej Europie.

Strona przedmiotu
WSE-PO-OM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizacje międzynarodowe to podmioty, które aktywnie uczestniczą we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Ułatwiają one współpracę między państwami oraz tworzą nowe mechanizmy współdziałania.

Celem zajęć będzie przybliżenie zagadnień związanych z typologią, rolą oraz znaczeniem współczesnych organizacji międzynarodowych.

Zaprezentowane zostaną kwestie związane z genezą wybranych organizacji międzynarodowych, członkostwem i strukturą. Uwaga poświęcona zostanie także ich funkcjom oraz działalności.

Strona przedmiotu
WSE-PO-PTS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-PO-PPO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-PO-RPPS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęć, zjawisk i mechanizmów dotyczących funkcjonowania rynku pracy, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dysfunkcji odnośnego rynku w postaci bezrobocia. W ramach zajęć omówione zostaną podstawowe instytucje rynku pracy, takie jak płaca minimalna i działalność związków zawodowych Wśród przedstawionych zagadnień znajdują się także kwestie związane ze specyfiką polityki państwa na rynku pracy, zarówno w jej aktywnym, jak i pasywnym wymiarze.

Strona przedmiotu
WSE-PO-SPS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są prezentacji pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa. Ukazują jej genezę, ewolucję oraz współczesne warianty systemowe.

Strona przedmiotu
WSE-PO-TPU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-PO-TSE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami transformacji ustrojowej w Europie Środkowej po upadku komunizmu. Analizowana będzie perspektywa ustrojowa, ekonomiczna, społeczna, kulturowa i religijna. Studenci zapoznają się również z teoriami integracji systemowej.

Strona przedmiotu
WSE-PO-WSD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci w czasie zajęć będą mogli zapoznać się ze zróżnicowanymi funkcjami i strukturami dyplomacji polskiej, unijnej, organizacji międzynarodowych oraz uregulowań prawnych regulujących funkcjonowanie korpusu dyplomatycznego.

Prezentacje należy wysłać mailem do prowadzącego zajęcia na dwa dni przed zajęciami (tj. w poprzedzający wystąpienie wtorek). Prezentacja jest obowiązkowa. Nieobecność w dniu kiedy student ma zaplanowaną prezentację, będzie traktowana jako podwójna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)