Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla I roku - niestacjonarne II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Nad Rodziną)

Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla I roku - niestacjonarne II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2021/22_Z
WSR-NRN-2-BFT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy podstawowych biblijnych fundamentów odnoszących się do teologicznej antropologii miłości.

Strona przedmiotu
WSR-NRN-2-DTP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z diagnozą i terapią problemów w rodzinie, a także prezentacja najważniejszych nurtów terapeutycznych wraz z ich założeniami teoretycznymi, tezami wyjaśniającymi zaburzenia, celami oraz technikami diagnozowania i terapii problemów rodzinnych.

Strona przedmiotu
WSR-NRN-2-DZR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest jest ukazanie bogactwa duchowości chrześcijańskiej, jej krótkiej historii, różnych szkół duchowości, a także przedstawienie możliwości jej rozwoju na płaszczyźnie życia małżeńskiego i rodzinnego.

Strona przedmiotu
WSR-NRN-2-FGRP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wiedzą dotyczącą tego, Jak przygotować spotkanie, jak można zarządzać procesem grupowym. Zwrócenie uwagi studentów na to, żeby proponowany proces pracy z grupą odpowiadał potrzebom uczestników, realizował cel grupy, uwzględniał preferencje osobowościowe uczestników do pracy w grupie, i jaka jest tu rola Facylitatora. Zajęcia omawiają także proces facylitacji, jako proces grupowy wg T. Manna - Model Grupowy Iceberg.

Strona przedmiotu
WSR-NR-Z-MIJs brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych.

Strona przedmiotu
WSR-NRN-2-NKSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie rozważań teoretycznych z zakresu metodologii pracy kuratora rodzinnego oraz charakterystyki prawnej osoby nieletniej.

Strona przedmiotu
WSR-NR-Z-MOP2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSR-NRN-2-PSMR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie wybranych psychologicznych zjawisk i mechanizmów występujących w małżeństwie i rodzinie, a także prezentacja psychologicznych aspektów niektórych procesów związanych z funkcjonowaniem rodziny jako pierwotnej i naturalnej grupy społecznej, która będąc jednocześnie podstawową instytucją wychowawczą oraz wspólnotą emocjonalną posiada szeroki zakres oddziaływań na postawy i zachowania poszczególnych jej członków.

Strona przedmiotu
WSR-NRN-2-SPRS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSR-NRN-2-TPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z teologią praktyczną małżeństwa i rodziny (powstanie, rozwój i obecny stan tej dziedziny). Prowadzący zajęcia wprowadzi do krytycznej refleksji nad działalnością duszpasterską i nauczy, jak to się robi. Chodzi o umiejętność oceniania i rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji duszpasterskich w świetle teologicznych zasad wynikających z istoty dzieła zbawczego i jego uobecniania się w Kościele.

Strona przedmiotu
WSR-NRN-2-TA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez Studentów podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w podjemowaniu zachowań asertywnych. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową i zakładają pracę własną pomiędzy spotkaniami, pozwalającą przyswoić i ugruntować nabywane w ich trakcie kompetencje.

Strona przedmiotu
WSR-NRN-2-WPMP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z problemami związanymi z głównymi kategoriami pedagogicznymi takimi jak: pedagogia, teoria i praktyka wychowania, władza wychowawcza, autorytet. Szczególnie z tymi związanymi z rodziną: rodzina jako model wychowania, rola ojca, matki, dziecka w wychowaniu oraz z problemami budzącymi kontrowersje takimi jak: kary wychowawcze, los, ryzyko wychowawcze, rola religii w wychowaniu publicznym

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)