Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Przedmioty ogólnouczelniane - obszar nauk humanistycznych- studia I stopnia i jednolite magisterskie UKSW-PO-H1-23/24_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_Z
WH-KON-AfirŻyc
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The affirmation of life characterizing the first decade after World War I contains the enthusiasm for regaining independence in Poland but also expresses the will to live against the trauma of war. Seemingly distant issues such as fascination with the vital force of nature, technological development, intensification of the mechanization of work and life, overturning of social spheres, and civilizational development – unite authors and readers to perceive the richness of human creativity manifestations and genius of existence.

Strona przedmiotu
UKSW-DWAZCH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Definicja słowna i rzeczowa liturgii

2. Odkryć na nowo liturgię

3. Uczestnictwo w liturgii

4. Cud Mszy świętej

5. Komunia święta

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu

7. Rok liturgiczny

8. Wielki Post (historia, teologia pareneza,)

9.Triduum Paschalne i nabożeństwa wielkopostne

10. Okres po Wielkanocy (teologia, pareneza)

11.Niedziela źródłem duchowości chrześcijańskiej

12.Codzienna modlitwa Ludu Bożego - Brewiarz

13. Pobożność ludowa w nauczaniu Kościoła

14. Postulaty dotyczące duchowości liturgicznej

15. Potrójna pobożność Maryjna

Strona przedmiotu
WF-OB-POEETH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the lecture is to introduce students to ecological ethics

Strona przedmiotu
WF-FI-N112-EP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami epistemologii (teorii poznania) i ich rozumienie, umiejętność podstawowej analizy poznania.

Strona przedmiotu
WF-FI-N112-EO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest prezentacja etyki jako nauki filozoficznej, która ustala moralne podstawy i reguły ludzkiego działania przy pomocy wrodzonych człowiekowi zdolności poznawczych. Do najważniejszych pojęć etycznych należą m.in takie kategorie jak godność, sumienie, prawo naturalne, autonomia, wartości czy cnoty. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich racjonalnych uzasadnień.

Strona przedmiotu
WH-KON-FenLirFan
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla gatunków fantasy i science ficton. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, wpływu na jej poszczególne gałęzie pozaliterackie oraz dyskutują o ich metaforycznym znaczeniu.

Strona przedmiotu
WF-FI-N112-FBR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie filozoficznych zagadnień związanych z filozofią Boga i religii.

Strona przedmiotu
WF-FI-N112-FPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie w podstawy filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa oraz nabycie przez studentów umiejętności filozoficznej interpretacji faktów naukowych, a także rozumienia metody naukowej i metody filozofii przyrody oraz filozofii przyrodoznawstwa.

Strona przedmiotu
WF-OB-POES
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Human health and well-being is an important element of today's functioning of societies and states. Large financial outlays are directed towards the protection of health. It turns out, however, that talking about health and quality of life is treated in isolation from the quality of the natural environment. The man (as well as other organisms) lives in an environment and this environment exerts certain effects on the body. All biological systems must self-regulate in the context of changing environmental demands. During the course, the issue of human functioning in nature and the impact of the environment on our species will be presented.

Strona przedmiotu
WH-KON-HumŻydo
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-MatLitWsp
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z wybraną poezją i prozą polską przełomu XX i XXI wieku podejmującą odwieczny motyw matki. Sięgamy do utworów twórców powszechnie znanych, ale i tych mniej funkcjonujących w czytelniczej świadomości.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym - na platformie MS Teams.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-WMAN-PLO23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to familiarize the student with contemporary perspectives of research on the philosophy of Thomas Aquinas. In the class, the student will become familiar with the analytical interpretation of Aquinas's philosophy, especially his metaphysics, epistemology and ethics.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-WA23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład skupi się na recepcji teorii ewolucji Darwina wśród polskich filozofów chrześcijańskich i socjalistów w XIX wieku, okresie, gdy Polska była podzielona między Austrią, Rosją i Prusami. W jego trakcie ukazane zostanie, jak władze tych mocarstw rozbiorowych starały się demonizować darwinizm, obawiając się jego potencjału rewolucyjnego, oraz jak to antydarwinistyczne nastawienie przetrwało nawet po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W trakcie wykładu przeanalizowane zostanie, w jaki sposób konflikty polityczne między grupami konserwatywnymi związanymi z Kościołem a socjalistami wpłynęły na dyskusje na temat dzieła Darwina. Podkreślony zostanie kontekst religijny tych sporów, gdzie darwinizm był kojarzony z marksizmem i ideologiami rewolucyjnymi. W końcu zostanie ukazane, w jaki sposób te debaty kształtowały postrzeganie darwinizmu w Polsce oraz jego implikacje dla przyszłej ścieżki tego kraju.

Strona przedmiotu
WM-MON-NiR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka, religia i teologia

Wiara i rozum

Język i prawda w nauce i religii

Naukowa wizja świata

Sens życia i sens Wszechświata

Strona przedmiotu
WH-KON-NazOswJez
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-KON-Noweslowa
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone będzie tematyce neologizmów w polszczyźnie. Za materiał do analizy posłużą nam zarówno jednostki opisywane w różnorodnych słownikach i źródłach internetowych (np. galeria młodzieżowych słów roku, obserwatorium językowe uw, miejski.pl, vasisdas.pl), jak i te będące przedmiotem opisu w omawianych na zajęciach tekstach naukowych.

Strona przedmiotu
WH-KON-SlowKont
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
UKSW-UT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)