Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na semestr letni 2020/21 - Instytut Filozofii WF-FI-2020/21_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_L
WF-FI-11-ANTFIL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w zagadnienia antropologiczne w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Omawia różne koncepcje człowieka oraz zagadnienia szczegółowe związane z człowiekiem w filozofii od Platona i Arystotelesa, po Renesansowe idee humanistyczne. Przedstawia rozumienie człowieka w myśli starożytnej i średniowiecznej nie tylko w filozofii, ale również w teologii, literaturze i medycynie.

Strona przedmiotu
WF-FI-KOBYL-WM212
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-KOBYLINSKI-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-PIEKAR1-20-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the lectures is to discuss the philosophy of Ludwig Wittgenstein. We will pay attention to the evolution of his philosophy according to the problem of the relation of language to reality. In addition, we will refer to how the thought of this philosopher was shaped by thinkers associated with Vienna and Cambridge.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-ETYK1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kierunkami etycznymi, a także z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty czy sumienie. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-ETYK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kierunkami etycznymi, a także z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty, wolność, sumienie, odpowiedzialność. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-FP2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami filozoficznymi dotyczącymi przyrody, jak: zmienność, czasowość i przestrzenność bytów, ewolucja wszechświata i życia, zdeterminowanie przyrody.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-HFSR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie z dziejami filozofii w średniowieczu. Zasadniczo uwaga skupiona jest na filozofii łacińskiej, ale podaje się tez informacje o filozofii greckiej, a szczególnie arabskiej i żydowskiej.

Strona przedmiotu
WF-FI-13-GRE2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Możliwie krótki wykład gramatyczny klasycznego dialektu attyckiego poparty będzie oryginalnymi zdaniami i fragmentami tekstów z różnych epok.

Strona przedmiotu
WF-FI-12-LAC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Strona przedmiotu
WF-FI-13-LAC4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dalsza nauka języka łacińskiego. Po II roku nauki student powinien:

- tłumaczyć i rozumieć dłuższe teksty

- zwracać uwagę na poprawność językową przekładu

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFMAZ20b
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konserwatorium spróbujemy przedyskutować filozoficzne i polityczno-społeczne źródła „oddalania się człowieka od Boga”, a wyrażające się się w takiej postawie jak sekularyzacja i sekularyzm. Friedricha Schelling (+1854) trafnie zauważył, że raczej „nie ma sensu pytanie o to, jak człowiek może dojść do Boga; prawdziwe pytanie dotyczy raczej tego, dlaczego i jak mógł się od Boga oddalić?”. Podczas zajęć będziemy poszukiwać przyczyny tego „oddalenia się od Boga” w okresie od renesansu do współczesności (od XV do XXI wieku).

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFSKU20
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie filozoficznych zagadnień związanych z ateistyczną duchowością.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFSKUR20
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do fenomenologii francuskiej, kierunku filozoficznego zainicjowanego przez E. Husserla.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFPDSOC1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFZEMB202
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka konwersatorium dotyczy wybranych koncepcji filozoficznych, które można odczytać jako metateoretyczne odpowiedzi na pytanie, czym jest filozofia. W wykładzie zaprezentowane zostaną odpowiedzi zaczerpnięte ze starożytności i średniowiecza, które ukazują filozofię jako propozycję przyjęcia pewnego stylu życia.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFPDPIL1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest zagadnieniu samowiedzy. Dążenie do samowiedzy wiąże się z aporiami, które powstają na skutek niedostępności dla podmiotu tych właśnie aktów, w których odnosi się on do samego siebie. Tym samym obraz podmiotu dla niego samego nie jest nigdy pełny. Ta luka poznawcza nieodłączna od samowiedzy ma interesujące własności epistemologiczne i konsekwencje normatywne. Konwersatorium realizowane jest jako seria podkastów nagranych na podstawie książki prowadzącego: R. Piłat, Aporie samowiedzy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. Podkasty będą uzupełnione stałymi konsultacjami dla zainteresowanych studentów. Podkasty znajdujęś sie tutaj:

http://radio.filozoficzne.pl/category/aporie-samowiedzy/

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFPDPIL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te pod względem formy i treści są wykładem monograficznych przeznaczonym dla studentów szczególnie zainteresowanych współczesną epistemologią, hermeneutyką, filozofią umysłu oraz tradycją filozofii transcedentalnej. Uwzględniając tegoroczne ogramnicznenia zajęcia wykład ma formę serii podkastów uzupełnionych indywidualnymi konsultacjami. Przedstawię najważniejsze problemy teorii pojęć. Wyjdę od obserwacji i argumentów przedstawionych w monografii O istocie pojęć (2007) w której podważam rozumienie pojęć jako ogólnych reprezentacji i prezentuję interpretację pojęć jako obiektów abstrakcyjnych. W wykładzie zdefiniuję problemy, które w tamtej monografii pozostały bez rozwiązania i przejdę do nowego punktu widzenia na rolę pojęć. W poznaniu i myśleniu, który nazywam transcendentalną hermeneutyką.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFBAL20
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja współczesnej dyskusji dotyczącej epoki świeckiej-postświeckiej.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFPDTOM1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Racjonalność, czyli rozumność, uważana jest od wieków za definicyjną cechę człowieka: Homo est animal rationale. Racjonalność jako uniwersalna (choć raczej nie swoista) cecha człowieka polega na tym, iż działa on tak, by — w świetle własnych przekonań — zmaksymalizować szanse osiągnięcia celów, do których dąży

Czym są przekonania? Czy są one tożsame z wiedzą, rozumianą w starożytności jako episteme, czy raczej z tworem typu doxa, mniemaniem? Jaka jest ich geneza oraz stosunek do innych modusów procesu sądzenia? Intuicyjnie istnieje przeświadczenie, że jest znacząca różnica między posiadaniem wiedzy, a jedynie przekonania na dany temat.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFPDTOM2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest wykazanie, że zarzut irracjonalizmu przypisywany wierzeniom religijnym pozbawiony jest rzeczowych podstaw. W tym celu ukazana zostanie problematyka racjonalności przekonań religijnych.

Wymagania wstępne: Podstawowy kurs z filozofii

Strona przedmiotu
WF-FI-12-KONFWR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą skoncentrowane wokół trzech zagadnień. Pierwsze dotyczy umiejętności obsługi sprzętu radiowego oraz programów do edycji dźwięku. Drugi etap poświęcony jest doskonaleniu umiejętności wypowiadania się, konstruowania wypowiedzi i kontrolowania głosu. Ostatni związany jest z warstwą filozoficzną, w szczególności umiejętności zadawania pytań, stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Na zajęciach tworzyć będziemy autorskie audycje, z których najlepsze mają szansę na publikację w Radiu filozoficznym Sed contra. Warsztaty stanowią możliwość zaangażowania się w prace rozgłośni działającej przy Instytucie Filozofii UKSW.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFPDKOB1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wielu krajach świata toczą się obecnie bardzo poważne spory bioetyczne, które dotyczą m.in. eutanazji, samobójstwa wspomaganego medycznie, zapłodnienia in vitro, inżynierii genetycznej, macierzyństwa zastępczego. Różne sposoby rozwiązywania tego rodzaju zagadnień zależą w dużym stopniu od przyjętego fundamentu filozoficznego. Głównym celem konwersatorium jest zwrócenie uwagi na to, że kluczową rolę we współczesnych sporach bioetycznych odgrywa właściwe rozumienie wolności i godności człowieka.

Strona przedmiotu
WF-FI-1123-KFLAT20B
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-KONBUG2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konsultacje - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-KONBUG191
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konsultacje - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-KONBUG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konsultacje - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WF-FI-123-KONBUG193
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konsultacje - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są szczególną sposobnością dla studentów do przedyskutowania swoich zainteresowań filozoficznych, toku studiów i perspektyw zawodowych. Ponadto mają umożliwić uczestnikom pełniejsze wniknięcie w wybrane i interesujące ich zagadnienie filozoficzne oraz ukierunkowanie własnych poszukiwań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WF-FI-11-LOG2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest kontynuacją tematyki prezentowanej w semestrze zimowym. Omawia się wybrane systemy oparte na ontologii mnogościowej (algebra zbiorów) i atrybutywnej (logika nazw Arystotelesa). Definiuje się związki między wybranymi fragmentami klasycznej logiki a teorią zbiorów. Kurs obejmuje ponadto podstawowe informacje z zakresu logik nieklasycznych (logiki modalne, deontyczne). Pokazuje się także elementy zastosowań logiki do filozofii. Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli kurs Logika 1.

Strona przedmiotu
WF-FI-22-MAEXAMWAG20
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do egzaminu magisterskiego

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)