Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejstracja na semestr letni 2023/24 - Filozofia II stopnia WF-FI-II-ST2023/24_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WF-FI-21-MEN1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-22-MEN3
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest bieżąca pomoc studentom w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz planowaniu i realizowaniu działań związanych z aktualnym etapem odbywania studiów i dalszą karierą zawodową.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-SWI23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu przedstawimy współczesne sposoby modelowania wybranych pojęć modalnych w semantyce światów możliwych. Dla zdaniowych funktorów konieczności, możliwości, przypadkowości zaprezentujemy interpretacje: aletyczne, temporalne, epistemiczne. W semantyce światów możliwych zdefiniujemy najbardziej znane i atrakcyjne filozoficznie logiki normalne i pokażemy dla nich systemy dowodzenia. W drugiej części wykładu uwagę poświęcimy kryteriom wyboru logiki modalnej jako użytecznego narzędzia filozoficznego. Zaprezentujemy przykłady zastosowania logik modalnych: sformalizowane dowody na istnienie Absolutu oraz analizę formalną wybranych paradoksów epistemicznych i deontycznych.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMAN-ME23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sport jest zjawiskiem tak starym, jak dokumentowane dzieje ludzkości. W różnych okresach pełnił on funkcje religijne, wychowawcze czy ludyczne; dostrzega się jego wagę w promocji zdrowia, wartości estetyczne i ekonomiczne, a także związki z polityką. Sport współczesny, jako podstawowa forma kultury fizycznej, stał się przedmiotem zainteresowania medycyny, psychologii, socjologii, ekonomii, a także filozofii.

Celem wykładu jest przedstawienie filozoficznych: ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych i etycznych podstaw sportu, a także analizę etycznych zagrożeń związanych ze współczesnym stanem tej dziedziny ludzkiej aktywności.

Strona przedmiotu
WF-FI-2-PRAKFIL-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-PSFFIL23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-SM4-KOB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem seminarium jest analiza inspiracji chrześcijańskich we współczesnej refleksji etycznej i bioetycznej. Tego rodzaju inspiracje odnoszą się najczęściej do stosowania w interpretacji fenomenu moralności takich kategorii poznawczych, jak chrześcijańska wizja sumienia, prawa naturalnego, wolności czy godności osoby ludzkiej.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SM2-AND
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SM4-AND
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-SM2-PIL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dedykowane jest obecnym magistrantom i mam na celu pomaganie w pomyślnej realizacji projektów magisterskich. Zakłada się, że tylko niektóre (może się zdarzyć, że żadne) z nich będą prowadzone po bezpośrednim kierunkiem prowadzącego seminarium. Tym niemniej seminarium pomoże uzupełnić wiedzę i udoskonalić metodologie pisanych prac. Tematyka seminarium nie jest ściśle zdefiniowana. Przypisane jest do epistemologii i filozofii języka; okazjonalnie jednak obejmie filozofię kultury i filozofię społeczną.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-SPWAL23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rozumieniu instytucji małżeństwa i rodziny z perspektywy etyki indywidualnej i filozofii społecznej. Analizy koncentrują się na określeniu specyfiki badanych relacji i instytucji. Omawiane są różne podejścia opisujące dostęp do instytucji małżeństwa i rodziny oraz ukazujące specyfikę relacji małżeńskich i rodzinnych. Prezentowane są dyskusje o historycznych, współczesnych oraz możliwych formach małżeństwa i rodziny, w tym określenia statusu dziecka w tych instytucjach..

Strona przedmiotu
WF-FI-212-TRAFIL23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-212-WHFSKU23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostanie dzieło Husserla - Medytacje Kartezjańskie oraz poźniejsze interpretacje Medytacji.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WHFSWIE23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za cel przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących rozwoju kosmologii nowożytnej i współczesnej zaprezentowanie ich w ujęciu historycznym oraz filozoficznym.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMSKU23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miłość to podstawowe doświadczenie każdego człowieka. Kochamy i chcemy być kochani. Filozofów od wieków interesował ten temat: miłość Platońska (nie mylić z platoniczną), Arystotelowska filia, chrześcijańska agape. A jakie zmiany w rozumieniu miłości nastąpiły w epoce nowożytnej i współczesnej? Czy dzisiaj inaczej pojmujemy miłość niż nasi przodkowie? L. Ferry i J.L. Marion, współcześni francuscy filozofowie, dostrzegają wiele istotnych zmian, na które warto zwrócić uwagę.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WMROZ23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)