Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla I roku filologii klasycznej WH-F-FK-I-1-16/17_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
WH-FK-I-1-ElemKuAn-Z
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajecia poświęcone najważniejszym aspektom kultury starożytnej Grecji, z akcentem na kulturę Vwiecznych Aten.

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-WarszBad
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z zakresem filologii klasycznej na tle innych nauk o starożytności. Zaznajomienie studentów z podstawowymi narzędziami dostępnymi w sieci www. Poznanie w ogólnych zarysach historii filologii klasycznej.

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-HisLitGrA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z dziejami piśmiennictwa greckiego epoki klasycznej, z twórczością najwybitniejszych reprezentantów epoki archaicznej, w tym epików, liryków, logografów.

Wymagania wstępne:brak

Język prowadzenia: polski

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-Logika
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Poznanie podstawowych wiadomości w zakresie logiki ogólnej oraz metodologii. Wyrobienie u studentów umiejętności w zakresie logicznego myślenia, czyli przeprowadzania rozumowań zgodnie z zasadami wynikania logicznego; oceny własnych i cudzych sądów i zbudowanych z nich teorii pod kątem ich poprawności logicznej; precyzyjnego formułowania myśli i krytycznej analizy pojęć i zdań; skutecznej argumentacji i prowadzenia dyskusji.

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-PrakNauG-Z
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka starogreckiego od podstaw. Poziom przedmiotu: podstawowy

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-PrakNauL-Z
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)