Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla I roku filologii klasycznej (studia I stopnia) WH-FK-I-1-22/23_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z
WH-FK-I-1-ElemKuAn-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajecia poświęcone najważniejszym aspektom kultury starożytnej Grecji, z akcentem na kulturę Vwiecznych Aten.

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-WarszBad
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z zakresem filologii klasycznej na tle innych nauk o starożytności. Zaznajomienie studentów z podstawowymi narzędziami dostępnymi w sieci www. Poznanie w ogólnych zarysach historii filologii klasycznej.

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-HisLitGrA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z dziejami piśmiennictwa greckiego epoki klasycznej, z twórczością najwybitniejszych reprezentantów epoki archaicznej, w tym epików, liryków, logografów.

Wymagania wstępne:brak

Język prowadzenia: polski

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-Logika
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Poznanie podstawowych wiadomości w zakresie logiki ogólnej oraz metodologii. Wyrobienie u studentów umiejętności w zakresie logicznego myślenia, czyli przeprowadzania rozumowań zgodnie z zasadami wynikania logicznego; oceny własnych i cudzych sądów i zbudowanych z nich teorii pod kątem ich poprawności logicznej; precyzyjnego formułowania myśli i krytycznej analizy pojęć i zdań; skutecznej argumentacji i prowadzenia dyskusji.

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-PrakNauG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka starogreckiego od podstaw. Poziom przedmiotu: podstawowy

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-PrakNauL-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących.

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-WstFilol
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do filologii, czyli nauki o języku i literaturze. Ukazuje wspólną problematykę językoznawstwa i literaturoznawstwa, koncentrując się na teorii tekstu i wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu literackiego.

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-WstJez
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia lingwistyczne, a więc przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czym w ogóle jest język, z czego składa się system językowy i jakie są reguły jego użycia. Treści przyswajane w cyklu zajęć będą stanowiły podstawę studiowania przedmiotów językoznawczych.

Strona przedmiotu
WH-FK-I-1-WsteNauLit
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi stanowiskami teoretycznymi i, co za tym idzie, postawami metodologicznymi badań literaturoznawczych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)