Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla II roku filologii włoskiej WH-FW-I-2-23/23_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_Z
WH-F-FW-I-2-AnLitSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami kultury włoskiej, zarówno literackiej

jak artystycznej, postrzeganymi poprzez pryzmat dziejów Półwyspu Apenińskiego w okresie od połowy XVI do końca XVIII

wieku. W szczególny sposób uwagę poświęca się lekturze wybranych tekstów literackich tego okresu.

Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-GrOpJW-C
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego" dla studentów II roku filologii włoskiej oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii strukturalnej języka włoskiego.

Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-GramOpJW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-HFil-W-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z kultury filozoficznej starożytnej Grecji i Rzymu, oraz średniowiecza i renesansu, a także umiejętności rozpoznania najważniejszych problemów i motywów filozoficznych, żywych w filozofii omawianego okresu.

Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-HisSzt
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zostanie zapoznany z wybranymi problemami dotyczącymi historii sztuki Włoch, w tym architektury, rzeźby, malarstwa, rzemiosła artystycznego oraz dizajnu wspomnianego regionu.

Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-JezLac
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-PNJWGrPr
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka włoskiego na poziomie B1. Celem kursu jest nauczenie Studenta struktur języka włoskiego w zakresie konstrukcji gramatycznych i pragmatyki na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Esencją zajęć są różnorodne ćwiczenia praktyczne nakierowane na poprawne korzystanie z nabytej wiedzy o strukturach gramatycznych języka włoskiego oraz na rozszerzanie bazy środków leksykalnych i konstrukcji użytecznych w sytuacjach życia codziennego, rozwijających kompetencje pragmatyczne użytkownika języka włoskiego. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są różnorodne typy ćwiczeń językowych oraz m.in. materiały audiowizualne.

Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-PNJWpism
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dostarcza studentom podstawowe umiejętności rozumienia i pisania różnych rodzajów tekstów użytkowych (w większym stopniu) i literackich w języku włoskim na poziomie A2-B1. Kurs stanowi ciąg dalszy PNJW - WP I.

Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-PNJWslow
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka i poszerzanie słownictwa w określonych tematach. Celem kursu jest poznanie i utrwalenie słownictwa odpowiadającego poziomom B1, wzbogacenie i urozmaicenie leksyki w danych tematach oraz ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-PNJWslu
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-WlochNow
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-F-FW-I-2-ZwKult
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)