Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla III roku muzeologii (studia I stopnia) WH-MU-I-3-22/23_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z
WH-MU-I-3-EduMuz-C-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WH-MU-I-3-SemLic-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczy cel przedmiotu stanowi opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiający przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania naukowe.

W ZAKŁADCE STRONA WWW PODANO LINK DO SPOTKAŃ ONLINE W CZASIE PRACY ZDALNEJ

Strona przedmiotu
WH-MU-I-3-TechCyInCZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych: (1) zagadnienia wprowadzające do cyfryzacji / digitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz technik internetowych; (2) zasoby cyfrowe, dokumentacja cyfrowa, systemy bazodanowe itp., (3) standardy, dobre praktyki, zalecenia (badanie, zarządzanie, monitorowanie, udostępnianie itp.) – digitalizacja dziedzictwa kulturowego i zasoby cyfrowe; (4) prezentacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego a digitalizacja; (5) zalety i słabe strony technik cyfrowych.

Tryb zajęć e-learningowy - platforma Moodle / MS Teams oraz UMAIL.

Strona przedmiotu
WH-MU-I-3-TechCyInWZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są dopełnieniem wykładu. Ich celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie w zakresie zapoznania z funkcjonującymi zasobami cyfrowymi oraz tworzenia dokumentacji, digitalizacji, prezentacji i popularyzacji obiektów dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem technik cyfrowych i internetowych.

Tryb zajęć e-learningowy - platforma Moodle / MS Teams oraz UMAIL.

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7947b07daf0746ff873d617e2f51c5d1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1a8b5c45-98d6-46c7-badf-30ccfab21ca5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Strona przedmiotu
WH-MU-I-3-Wystaw-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przybliża wybrane zagadnienia historii oraz współczesnych praktyk wystawienniczych.

LINK W POLU WWW DLA ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE

Strona przedmiotu
WH-MU-I-3-ZarzMuzC-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie różnych aspektów zarządzania zarówno jako procesu uniwersalnego oraz – procesu odnoszącego się w szczególności do muzeów.

Strona przedmiotu
WH-MU-I-3-ZarzMuzW-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat metod i mechanizmów dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym w muzeach, w tym zasad finansowania projektów, dotyczących dokumentowania, inwentaryzacji i konserwacji muzealiów oraz zabytków, zapoznanie z problematyką, dotyczącą muzealnictwa oraz odnoszących się doń strat wojennych i powojennych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)