Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia I rok II stopnia matematyki WM-MA-1UZ-2019/20_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z
WM-MA-U-MN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Laboratorium - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z ograniczeniami obliczeń wykonywanych w arytmetyce zmiennopozycyjnej oraz wybranymi algorytmami służącymi do rozwiązywania zadań numerycznych, m. in. interpolacji, aproksymacji, całkowania, rozwiązywania układów równań liniowych i rozwiązywania równań nieliniowych.

Strona przedmiotu
WM-MA-RRC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: umiejętność stosowania podstawowych metod rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych cząstkowych. Znajomość podstawowych wyników jakościowych teorii równań różniczkowych cząstkowych.

Metody oceny: dwa sprawdziany pisemne dopuszczające do pierwszego terminu egzaminu. Egzamin pisemny i ustny.

Strona przedmiotu
WM-MA-SWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Laboratorium - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zaoznanie studentów z:

- metodami formalnego określania semantyk wykonań algorytmów (programów),

- modelowania formalnego ich własności,

- badania tychże własności w oparciu o modele formalne.

Strona przedmiotu
WM-MA-S2-E1-TA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Laboratorium - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WM-MA-TMC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)