Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia II roku II stopnia matematyki WM-MA-2UZ-2019/20_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_L - Semestr letni 2019/20
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_L
WM-MA-WPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty z podstaw przedsiębiorczości mają na celu pokazanie studentom, jak wielu obszarów dotyczy prowadzenie działalności gospodarczej. Mają im uzmysłowić i pokazać, że sam dobry pomysł nie wystarczy aby przetrwać na rynku i z sukcesem prowadzić działalność gospodarczą. Dlatego przedsiębiorca musi myśleć i działać na wielu płaszczyznach jednocześnie.

do cyklu 2020/21

1. Teoretyczne podstawy biznesplanu

2. Typowe zastosowania biznesplanu

- Uruchamianie działalności gospodarczej

- Zarządzanie strategiczne przedsięiorstwem

- Zarządzanie przedsięwzięciami organizacyjnymi

- Pozyskiwanie kapitału (kredyt inwestycyjny)

- Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

- Likwidacja przedsiebiorstwa

- Wycena dochodowa przedsiębiorstwa

- Konkursy na kontrakty menedżerskie

3. Biznesplan małego przedsiebiorstwa

4. Biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego

Strona przedmiotu
WM-MA-U-WZMW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Ćwiczenia - godzin
  • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WM-MA-U-S4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci prezentują postępy w przygotowaniu swoich prac magisterskich.

Strona przedmiotu
WM-MA-MUM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozkłady występujące w ubezpieczeniach. Model indywidualnego ryzyka. Model kolektywnego ryzyka. Funkcje generujace momenty. Rozkłady złożone łącznej wartości szkód. Wzór Panjera. Podział ryzyka i teoria użyteczności. Aproksymacja rozkładu łącznej wartości szkód. Proces nadwyżki ubezpieczyciela. Prawdopodobieństwo ruiny. Współczynnik dopasowania. Rodzaje i sposoby naliczania składki za ryzyko. Reasekuracja .

Strona przedmiotu
WM-MA-EM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści merytoryczne przedmiotu :

1. Elementy teorii popytu. Relacja preferencji. Funkcja użyteczności. Przykłady funkcji użyteczności. Użyteczności krańcowe towarów i prawo Gossena. Krańcowa stopa substytucji.

2.Zadanie maksymalizacji użyteczności konsumpcji. Funkcja popytu i jej podstawowe własności.

3. Elastyczność popytu. Klasyfikacja towarów: towary normalne, Giffena, wyższego i niższego rzędu, komplementarne, substytucyjne.

4. Zadanie minimalizacji wydatków. Funkcja kompensacyjnego popytu. Równanie Słuckiego.

5. Elementy teorii produkcji. Przestrzeń p-produkcyjna i jej własności.. Proces technologicznie efektywny.Wektorowa funkcja produkcji.

6. Elementy teorii produkcji.Skalarna funkcja produkcji. Funkcja Cobba-Douglasa (funkcje CES i Koopmansa-Leontiefa). Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej.

7. Elementy teorii produkcji. Zadanie maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa. Zadanie minimalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Funkcja kosztów.

Strona przedmiotu
WM-MA-ANR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadnie wprowadzenie fundamentalnych terminów i twierdzeń związanych z teorią analizy na rozmaitościach oraz metod rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)