Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na fakultety dla kierunku lekarskiego stacjonarnego lato 21/22 WMCM-LE-fakultety-L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_L
WMCM-LE-AL-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-ADM-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu jest połączeniem najbardziej istotnych treści pochodzących z antyku grecko-rzymskiego, przydatnych dla współczesnej medycyny, zagadnień z historii medycyny i filozofii starożytnej oraz bardzo potrzebne dziś medykom wiadomości na temat komunikacji między lekarzem i pacjentem (co stanowi treść retoryki, również wypracowanej przez antyk). Materiał historyczno-filozoficzny z autorskim opracowaniem m.in. nieznanych nowołacińskich traktatów medycznych lekarzy z terenu Polski i Śląska oraz retoryczno-komunikacyjny, pozwalający na uzmysłowienie i praktykowanie taktyk komunikacyjnych najbardziej potrzebnych w relacjach lekarz-pacjent.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-BIWOZ-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach konwersatorium omówione zostaną zagadnienia odnoszące się do powszechnie używanych w systemie ochrony zdrowia nowoczesnych technologii. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych niesie ryzyko ich podatności na cyberataki. W związku z tym w ramach przedmiotu należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa użytkowanych systemów i aplikacji.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-CCI-fk
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-GM-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny poświęcony wybranym zagadnieniom zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-IN-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest realizowany w celu przekazania wiedzy z zakresu immunoterapii nowotworów

Strona przedmiotu
WMCM-LE-JŁ-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-MPS-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest realizowany w celu przybliżenia tematyki medycyny precyzyjnej, personalizowanej i stratyfikowanej, a także zagadnień z zakresu farmakogenetyki

Strona przedmiotu
WMCM-LE-OWN-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student przygotowuje 3 prezentacje multimedialne na podstawie samodzielnie wybranej literatury polskojęzycznej lub obcojęzycznej - case study, po jednej z następujących obszarów: wirusologii, bakteriologii, mykologii lub parazytologii.

Przygotowane prezentacje są przedstawiane podczas zajęć z nauczycielem akademickim.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PTS-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji zajęć jest przekazanie wiedzy, kompetencji oraz umożliwienie nabycia umiejętności w zakresie zastosowań różnych metod arteterapii w medycynie

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PE-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny poświęcony zagadnieniom zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-SP-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia fakultatywne mają na celu przygotowanie studenta do praktyk wakacyjnych w zakresie podstawowej analizy i interpretacji najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych, z wykorzystaniem dotychczas zdobytej wiedzy i zainteresowań studentów.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-MON-Tm
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć prezentowane są zagadnienia dotyczące budowy i sposobu działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Następnie omawiane są treści związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu telemedycyny. W ramach przedmiotu poruszane są także zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w polskim systemie prawnym tj. e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta oraz elektroniczna dokumentacja medyczna.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-U-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot uroginekologia obejmuje wiedzę z zakresu definicji, epidemiologii, rozpoznawania, patomechanizmów, diagnostyki i leczenia chorób dna miednicy u kobiet. Szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie choroby, odpowiednie podejście terapeutyczne. Celem prowadzenia przedmiotu jest nakreślenie rozpowszechnienia problemu i zwrócenie uwagi na jego wagę zarówno społeczną jak i medyczną. Studenci poznają podstawowe zasady terapii, łącznie z leczeniem zabiegowym i chirurgicznym

Strona przedmiotu
WMCM-LE-WP-fak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest realizowany w celu przekazania wiedzy oraz wykształcenia umiejętności i kompetencji w zakresie wystąpień publicznych

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)