Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla I r. kierunku lekarskiego -lato WMCM-LEK-1-L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_L
WMCM-LE-IM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są interdyscyplinarne (m.in. informatyczne, medyczne i prawne) aspekty wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych w medycynie.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-IM-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Cwiczenia 2 - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są interdyscyplinarne (m.in. informatyczne, medyczne i prawne) praktyczne aspekty wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych w medycynie, wraz ze studium wybranych przypadków.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PAO-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Ćwiczenia - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

- wyposażenie studenta w niezbędne wiadomości na temat biologii i morfofizjologii medycznie ważnych gatunków pasożytów bytujących w tkankach, narządach oraz układach ludzkiego organizmu;

- przekazanie wiedzy o aktualnych problemach parazytologii lekarskiej, środowiskowych czynnikach inwazji i dyspersji pasożytów, gatunkach oportunistycznych, o patogenezie i przebiegu chorób pasożytniczych w stanach immunosupresji czy defektów immunologicznych oraz epidemiologii inwazji pasożytniczych;

- zaznajomienie studenta z metodami nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej i z właściwą interpretacją wyników badań diagnostycznych.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PAO-sem
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

- wyposażenie studenta w niezbędne wiadomości na temat biologii i morfofizjologii medycznie ważnych gatunków pasożytów bytujących w tkankach, narządach oraz układach ludzkiego organizmu;

- przekazanie wiedzy o aktualnych problemach parazytologii lekarskiej, środowiskowych czynnikach inwazji i dyspersji pasożytów, gatunkach oportunistycznych, o patogenezie i przebiegu chorób pasożytniczych w stanach immunosupresji czy defektów immunologicznych oraz epidemiologii inwazji pasożytniczych;

- zaznajomienie studenta z metodami nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej i z właściwą interpretacją wyników badań diagnostycznych.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PiPo
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z pierwszej pomocy obejmować będą wykłady i ćwiczenia, na których student pozna podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, a także zaznajomi się z klasyfikacjami i sposobami oceny stanu ogólnego i świadomości. Student pozna zasady postępowania w stanach nagłych.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PiPo-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Cwiczenia 2 - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-PBM-sem
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i technikami biologii molekularnej, które mają zastosowanie w prognozowaniu i diagnostyce chorób ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów, chorób cywilizacyjnych i uwarunkowanych genetycznie

• przedstawienie najnowszych możliwości terapeutycznych i diagnostycznych wykorzystujących techniki biologii molekularnej w medycynie np. NGS, terapii genowej, CAR-T, szczepionek wykorzystujących kwasy nukleinowe, podstaw bioinformatyki

• podkreślenie roli biologii molekularnej w medycynie spersonalizowanej

• zapoznania studentów ze specyfiką pobierania i przechowywania kwasów nukleinowych jako materiału diagnostycznego i badawczego w medycynie

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PP-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Cwiczenia 2 - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zna:

- objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych

narządach

- podstawy rozwoju i mechanizmy działania układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy

odporności humoralnej i komórkowej

- podstawowe zasady farmakoterapii

Umiejętności

Student potrafi:

- asystować przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów medycznych: przetaczaniu preparatów krwi i

krwiopochodnych, drenażu jamy opłucnowej, nakłucia worka osierdziowego, nakłuciu jamy otrzewnej, nakłuciu lędźwiowym,

biopsji cienkoigłowej, testach naskórkowych, próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretować ich wyniki

- sporządzać zaświadczenia lekarskie na potrzeby pacjentów, ich rodzin i innych podmiotów

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PP-sem
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zna:

- objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych

narządach

- podstawy rozwoju i mechanizmy działania układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy

odporności humoralnej i komórkowej

- podstawowe zasady farmakoterapii

Umiejętności

Student potrafi:

- asystować przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów medycznych: przetaczaniu preparatów krwi i

krwiopochodnych, drenażu jamy opłucnowej, nakłucia worka osierdziowego, nakłuciu jamy otrzewnej, nakłuciu lędźwiowym,

biopsji cienkoigłowej, testach naskórkowych, próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretować ich wyniki

- sporządzać zaświadczenia lekarskie na potrzeby pacjentów, ich rodzin i innych podmiotów

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PM-sem
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z najważniejszymi aspektami psychologicznego funkcjonowania osób chorych przewlekle. Pierwsza część zajęć poświęcona będzie czynnikom psychologicznym, medycznym i społecznym, które są istotne w procesie adaptacji do życia z chorobą przewlekłą. Dalsza część zajęć poświęcona będzie aspektom klinicznym, w tym objawom psychopatologicznym występującym w przebiegu chorób somatycznych. W trakcie zajęć odbędą się też spotkania o charakterze warsztatowym poświęcone m.in. komunikacji z pacjentem czy komunikacji diagnozy.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)