Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na fakultety dla kierunku lekarskiego zima 22/23 WMCM-LEK-ZF

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23
WMCM-LE-EwZP-fak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-LE-MPK-fak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce oraz rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Strona przedmiotu
WMCM-LE-PW-fak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. . Postawy człowieka wobec bólu i cierpienia.

2. Profilaktyka nowotworów. Czujność onkologiczna. Intuicja ciała.

3. Diagnoza i leczenie nowotworów.

4. Problemy psychologiczne pacjenta w trakcie diagnozowania i po otrzymaniu diagnozy - „choroba nowotworowa".

5. Komunikacja z pacjentem przewlekle chorym.

6. Komunikacja z pacjentem umierającym i jego bliskimi.

7. Problemy psychologiczne przed zabiegiem operacyjnym i po zabiegu.

8. „Co mogę zrobić sam, a o co mam prosić?” zdrowsze zarządzanie sobą czyli dbałości o własny komfort.

9. Jak rozmawiać z dziećmi o cierpieniu i śmierci?

10. Jak rozmawiać z młodzieżą o cierpieniu i śmierci?

11. „Pogarda” dla starości.

12. Pomoc w związku z depresją i lękiem?

13. Jak sobie poradzić po stracie bliskiej osoby?

14. Żałobnicy pozbawieni praw.

15. Trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie rodzin z niepełnosprawnością widoczną i niewidoczną.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-MON-Tm
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć prezentowane są zagadnienia dotyczące budowy i sposobu działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Następnie omawiane są treści związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu telemedycyny. W ramach przedmiotu poruszane są także zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w polskim systemie prawnym tj. e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta oraz elektroniczna dokumentacja medyczna.

Strona przedmiotu
WMCM-LE-WB-fak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Starzenie jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów biologicznych. Powoduje zmniejszenie zdolności organizmu do zachowania homeostazy i wzrost ryzyka śmierci. Ponieważ liczba starzejących się ludzi powyżej 65 roku życia gwałtownie wzrasta poznanie mechanizmów starzenia człowieka i próby jego opóźnienia stają się ważnym tematem w badaniach biomedycznych.

Celem przedmiotu jest:

• przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej mechanizmów starzenia na poziomie tkanek, komórek i makromolekuł

• omówienie jak bada się proces starzenia w modelach in vitro, w organizmach modelowanych i w badaniach z udziałem ludzi

• zapoznanie słuchaczy ze zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi, które pojawiają się w starzejącym organizmie człowieka

• oraz przedstawienie najważniejszych pomysłów dotyczących aktualnych i potencjalnego metod interwencji przeciwstarzeniowych

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)