Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla I r. kierunku pielęgniarstwo-lato WMCM-PG-1-L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_L
WMCM-PG-BNwP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel modułu:

1. Poznanie znaczenia i roli podstawowych składników pokarmowych zawartych w pożywieniu.

2. Poznanie konsekwencji wynikających z nieprawidłowego żywienia.

3. Dokonywanie oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania z wykorzystaniem metod antropometrycznych i biochemicznych.

4. Wdrażanie ilościowego i jakościowego składu diet dla dorosłych zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia w zależności od stanu i sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-D-sem
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel modułu:

1. Poznanie znaczenia i roli podstawowych składników pokarmowych zawartych w pożywieniu.

2. Poznanie konsekwencji wynikających z nieprawidłowego żywienia.

3. Dokonywanie oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania z wykorzystaniem metod antropometrycznych i biochemicznych.

4. Wdrażanie ilościowego i jakościowego składu diet dla dorosłych zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia w zależności od stanu i sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-GE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu genetyki człowieka i genetyki medycznej

Strona przedmiotu
WMCM-PG-GE-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z genetyki mają na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów

Strona przedmiotu
WMCM-PG-JAS-1-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Lektorat języków nowożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-MB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć (wykłady, ćwiczenia ) z przedmiotu Mikrobiologia jest zapoznanie studenta z:

- podstawowymi pojęciami dotyczącymi: struktury, biologii, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, bakterii, mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów;

- uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości oraz mechanizmów obronnych człowieka.

- z klasyfikacją i chorobotwórczość bakterii i grzybów

- zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją

- budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-MB-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć (wykłady, ćwiczenia ) z przedmiotu Mikrobiologia jest zapoznanie studenta z:

- podstawowymi pojęciami dotyczącymi: struktury, biologii, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, bakterii, mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów;

- uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości oraz mechanizmów obronnych człowieka.

- z klasyfikacją i chorobotwórczość bakterii i grzybów

- zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją

- budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-PAR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu biologii i morfologii pasożytów wywołujących choroby u człowieka. Zapoznanie z elementami epidemiologii pasożytów oraz metodami diagnostycznymi pomocnymi w rozpoznawaniu inwazji pasożytniczych. Podstawowe informacje na temat zapobiegania szerzenia się chorób pasożytniczych.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-PAR-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu biologii i morfologii pasożytów wywołujących choroby u człowieka. Zapoznanie z elementami epidemiologii pasożytów oraz metodami diagnostycznymi pomocnymi w rozpoznawaniu inwazji pasożytniczych. Podstawowe informacje na temat zapobiegania szerzenia się chorób pasożytniczych.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-POZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Poznanie struktury, roli i zadań podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

2. Przygotowanie studenta do planowania i realizowania zadań z zakresu diagnozowania sytuacji podopiecznych w środowisku zamieszkania, nauczania i wychowania, pracy, a także oceniania podejmowanych działań na rzecz podopiecznego w zdrowiu i chorobie

Strona przedmiotu
WMCM-PG-PPG-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-PPG-ćw-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 110 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych umiejętności w zakresie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-PRM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-PRM-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Cwiczenia 2 - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-PZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala przygotować studenta do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia (PZ) i edukacji zdrowotnej, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-PZ-zpra
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Zajęcia praktyczne - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala przygotować studenta do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia (PZ) i edukacji zdrowotnej, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Strona przedmiotu
WMCM-PG-RAD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-ZSZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-ZSZ-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WMCM-PG-ZPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Samokształcenie - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem cyklu wykładów będzie przybliżenie specyfiki zawodu pielęgniarki i roli społecznej z perspektywy zdrowia publicznego (ZP):

- Nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć z zakresu ZP: oceny stanu zdrowia populacji, metod organizacji ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, oceny sytuacji epidemiologicznej.

- Zapoznanie z Programami w ZP.

- Zapoznanie z metodologią badań w ZP.

- Zapoznanie się studentów z obowiązującym systemem ubezpieczeń w ochronie zdrowia, funkcjonowania NFZ, zaznajomienie z prawami pacjenta i powinnościami pracowników służby zdrowia, rolą Państwowej Inspekcji Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązującym system prawny dla OOZ.

- Omówienie nowych wyzwań w ZP, m.in. starzenie się społeczeństwa, uzależnień, chorób przewlekłych i zakaźnych.

- Poznanie zasad dotyczących edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących zależności między stylem życia a zdrowiem

Strona przedmiotu
WMCM-PG-ZPU-sem
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium omówione zostaną dodatkowo następujące tematy:

1. Zdrowie publiczne jako dyscyplina naukowa

2. Zdrowie publiczne a medycyna społeczna

3. Ubezpieczenia zdrowotne a społeczne w Polsce

4. Elementy prawa w zdrowiu publicznym

5. Głowne systemy opieki zdrowotnej

6. Miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia w czasach globalizacji

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)