Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WNHS-HI-1M-23/24_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WNHS-HI-ATMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teorii oraz metodyki pracy archiwalnej stosowanej w polskich archiwach państwowych i kościelnych, a zatem znaczeniem materiałów archiwalnych dla tradycji i dziedzictwa kulturowego państwa, regionu i cywilizacji, aktualnym prawem archiwalnym, zasadami postępowania z dokumentacją archiwalną w systemie tradycyjnym, teleinformatycznym i mieszanym, udostępnianiem zasobów archiwalnych.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-A
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Archiwoznawstwo - dział archiwistyki zajmujący się badaniem historii i organizacji archiwów oraz historii zespołów archiwalnych, z uwzględnieniem zawartości treściowej. Archiwoznawstwo zajmuje się z jednej strony dziejami archiwów, z drugiej zaś praktyczną informacją o zasobach archiwalnych przechowywanych w poszczególnych archiwach. Archiwoznawstwem zajmują się archiwiści i historycy.

dyżur wtorek godz. 11:15 - 12:45 sala 320

Strona przedmiotu
WNHS-HI-CHKośc
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu poznanie historii Chrześcijańskich Kościołów Wschodnich takich jak Kościół jerozolimski, koptyjski, syryjski wschodni i zachodni, etiopski, maronicki, melchicki, indyjski, ormiański i gruziński. Chodzi o poznanie państwowotwórczej i kulturotwórczej roli kościołów lokalnych w kontekście sytuacji społeczno-politycznej poszczególnych państw.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-ĆT(mgr)
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia obejmują wyjazdy do innych miast i poznawanie ich historii.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-EZH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do wykonywania edycji źródłowych materiałów archiwalnych. W toku zajęć student zostanie przygotowany do wykonywania krytycznej analizy źródeł (zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej).

Strona przedmiotu
WNHS-HI-EwCT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HI-HUAdm
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HI-IIRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przybliżenie podstawowych problemów związanych z powstaniem i funkcjonowaniem II RP, w tym zwłaszcza przybliżenie historii pokolenia niepokornych, walki o kształt ustrojowy i granice, oraz historii najważniejszych obozów politycznych: belwederskiego i narodowego, a także historii samorządności oraz polityki zagranicznej II RPP.

W roku akademickim 2022/23 zajęcia odbywają się stacjonarnie na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a54632b30023140c2929f74805e8de762%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f11af8a-4f4d-4d50-a199-e00883fce683&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Strona przedmiotu
WNHS-HI-KwKultPol
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem książki i bibliotek oraz ich wpływem kulturowym na społeczeństwo na przestrzeni wieków do końca XVIII stulecia.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-NeoŁac
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowożytnym pismem łacińskim, wdrożenie go w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych oraz zapoznanie go z najważniejszymi abrewiacjami.

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się zdalnie przy użyciu platformy MS Teams

Strona przedmiotu
WNHS-HI-OWIW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podejmują wybrane zagadnienia dotyczące obrzędów i ceremonii starożytnej Grecji i Rzymu

Strona przedmiotu
WNHS-HI-PDH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HI-PDHcw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HI-RzKom
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć będzie przeprowadzana pogłębiona i poszerzona analiza wydarzeń i zagadnień politycznych i społecznych związanych z rządami partii komunistycznej w Polsce w latach 1944-1989.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-TranANG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Pogłębienie znajomości języka pod kątem słownictwa oraz kształcenie sprawności przekładu tekstów źródłowych

Wymagania wstępne:Znajomość języka na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym B1.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)