Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji REJESTRACJA NA ZAJĘCIA 2 MGR HISTORIA WNHS-HI-2M-21/22_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_L
WNHS-HI-DzWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z podstawowymi mechanizmami migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji polskich. Poznają dzieje polskiego wychodźstwa od II poł. XVIII w., poprzez emigrację okresu napoleońskiego, wielką emigrację po powstaniu listopadowym oraz innych powstaniach niepodległościowych, a także emigrację zarobkową. Celem wykładu będzie też zaprezentowanie życia Polaków na emigracji – ich najważniejszych instytucji, organizacji, udziału w życiu społecznym i politycznym krajów zamieszkania. Szczególne miejsce zajmą też deportacje sowieckie w XX w. oraz polska emigracja podczas II wojny światowej.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-EHKUL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie szeroko rozumianego pojęcia „kultura”. Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie się, rozwój i znaczenie kultury staropolskiej w jej wszechstronnym rozwoju.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-ESwZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HI-PSW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HI-PPN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie trzech wielkich powstań narodowych pod kątem ich genezy, szans na powodzenie, przyczyn upadku i roli jaka odegrały w polskiej drodze do niepodległości

Strona przedmiotu
WNHS-HI-StosSpolwP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z sytuacją polityczną, społeczną i wyznaniową w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną związki tych ziem z Prusami Książęcymi i Koroną.

Strona przedmiotu
WNHS-HI-WEARAZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

wykład omawia miejsce, rolę znaczenie sił zbrojnych w państwach Europy od czasów Wielkiej Rewolucji do I Wojny w Zatoce. ukazuje wpływ armii na społeczeństwo i państwo w różnych systemach politycznych, znaczenie sił zbrojnych jako stymulatora postępu technicznego, ich rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i nacjonalistycznych, analizuje przyczyny powstania w XIX w. wielkich armii z poboru powszechnego i stopniowe przechodzenie do armii zawodowej w XX wieku

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)