Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla I roku - historia sztuki WNHS-HS-1-20/21_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_Z
WNHS-HS-AŚPć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznawanie dziejów polskiej architektury średniowiecznej, tworzenie całościowego obrazu przemian formalnych architektury w

kontekście przemian społecznych. Lektura podstawowych opracowań dotyczących dziejów polskiej architektury średniowiecznej, zadawana co zajęcia. Dyskusja nad wynikami badań znanymi z zadawanej literatury. Przeprowadzenie kwerend bibliotecznych i przygotowanie pracy pisemnej, następnie prezentowanej i omawianej na zajęciach.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-HOiZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu student zapoznaje się z charakterystycznymi cechami stylów sztuki ogrodowej, elementów kompozycji, programu i doboru gatunkowego roślin. Na zajęciach omawiane są najważniejsze ogrody i parki historyczne w Europie, od okresu starożytności do okres baroku, następnie od XVIII do XX wieku.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-HSB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest pokazanie oryginalności sztuki bizantyńskiej i post-bizantyńskiej. Zrozumienie jej fenomenu w świetle tekstów źródłowych. Równocześnie zweryfikowanie krzywdzących poglądów na temat Bizancjum, które pokutowały w nauce nowożytnej. Pokazanie dualizmu stylistycznego w rozwoju sztuki bizantyńskiej i wpływu "renesansu Paleologów" na rozwój humanizmu w Europie.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-IWCHiŚć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uczą się analizy ikonograficznej dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej. Przygotowują krótkie wypowiedzi ustne, prezentacje, czytają zadaną literaturę.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-LJŁ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dla studentów I roku I stopnia historii sztuki, zagadnienia gramatyki łacińskiej, tłumaczenie na j. polski tekstów łacińskich

Strona przedmiotu
WNHS-HS-NDK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta/ki z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-PŚE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają najważniejsze zjawiska artystyczne i reprezentujące je dzieła rzeźby i malarstwa romanizmu i gotyku.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-PŚPć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń Studenci poznają najważniejsze dzieła plastyki polskiej gotyku

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SSiWCHR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest szerokim wprowadzeniem w sztukę starożytną, przedstawionym na tle warunków geograficznych, historycznych i religijnych. Ze względu na bardzo obszerny materiał, główny nacisk położony jest na zrozumienie sztuki starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Rzymu. Omawiane są zwłaszcza te dzieła, które miały wpływ na percepcję starożytności i rozwój sztuki w okresach późniejszych. Materiał prezentowany podczas wykładu podzielony jest na dwa semestry. W semestrze zimowym omawiana jest sztuka Mezopotamii i Egiptu, zaś letnim sztuka starożytnej Grecji i Rzymu.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza historyczna określona poziomem szkoły średniej, w tym mitologii i wybranych przykładów literatury oraz podstawowe przygotowanie z zakresu historii sztuki i estetyki.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SSiWCHRć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów na temat sztuki starożytnej. Główny nacisk położony jest na poszerzenie i ugruntowanie wybranych zagadnień z zakresu historii Grecji i Rzymu, geografii historycznej regionu, filozofii starożytnej, mitologii i religii. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć umiejętność datowania i atrybucji zabytków starożytnych. Zdobędą umiejętność prezentowania swoich prac przed grupą. Będą uczyć się samodzielnego wyszukiwania bibliografii oraz pisania prac z przypisami.

W celu poszerzenia wiedzy zaplanowane są zajęcia w Muzeum Narodowym w Warszawie (Galeria sztuki starożytnej) i Łazienkach Królewskich.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WdHSA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy) i nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu dzieła architektury (ćwiczenia - semestr letni).

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WdHSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki - plastyki.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WdHSPć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią dotyczącą sztuk plastycznych; nauczenie uczestników ćwiczeń umiejętności samodzielnego tworzenia opisu dzieła sztuki.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WdHSTA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest nabycie przez studenta/kę umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WdHSŹLHSć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu ukazanie studentom najważniejszych źródeł literackich, których treść miała wpływ na kulturę europejską ze szczególnym uwzględnieniem sztuki.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WdMHSć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przekazanie uczestnikom i uczestniczkom podstawowych informacji na temat metod historii sztuki.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)