Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla 1 roku WNHS-HS-1LIC-22/23_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_L
WNHS-HS-AŚE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony prezentacji najważniejszych zjawisk w architekturze europejskiej od VII do XVI wieku. W sposób syntetyczny omówione zostają najważniejsze tendencje w architekturze średniowiecznej, w ujęciu topograficznym i chronologicznym. W trakcie zajęć omówiona zostaje przede wszystkim budownictwo sakralne z terenów Francji, Anglii, krajów Rzeszy oraz Włoch północnych. Niezbędne będzie prezentacja dzieł architektury w kontekście historycznym, co pozwoli na poznanie mechanizmów mających wpływ na rozwojem architektury średniowiecznej.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-AŚPć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznawanie dziejów polskiej architektury średniowiecznej, tworzenie całościowego obrazu przemian formalnych architektury w

kontekście przemian społecznych. Lektura podstawowych opracowań dotyczących dziejów polskiej architektury średniowiecznej, zadawana co zajęcia. Dyskusja nad wynikami badań znanymi z zadawanej literatury. Przeprowadzenie kwerend bibliotecznych i przygotowanie pracy pisemnej, następnie prezentowanej i omawianej na zajęciach.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-ĆTL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia terenowe w Lublinie pozwalają zaznajomić się na wybranych przykładach z architekturą i sztuką tego miasta, zarówno historyczną, jak i nowoczesną oraz współczesną. Wybrane obiekty i instytucje dają wgląd w dziedzictwo artystyczne miasta i jego specyfikę jako ośrodka położonego przez długi czas na styku kultur.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-ĆTT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Torunia od średniowiecza aż po wiek XIX., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej.

Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad bibliografią o tematyce wybranej przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzącego.

Przygotowanie bibliografii stanowi okazję do zaznajomienia się z literatura dotyczącą danego zabytku, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-ĆTWW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia terenowe 2 - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem architektonicznym i wyposażeniem plastycznym

Strona przedmiotu
WNHS-HS-HKMAT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w kulturowy dorobek człowieka, obejmujacy materiał od czasów prehistorycznych po nowoczesosc. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób mozna pozyskac wiedzę o poszczególnych kulturach i społeczenstwach na podstawie zachowanych obiektów i przedmiotów. W jaki sposób mozna datowac poszczególne stanowiska i zabytki. Jaką rolę odgrywała kultura materialna w przestrzeni domowej oraz publicznej. W jaki sposób funkcjonowały przedmioty w życiu doczesnym oraz pozagrobowym, będąc zabezpieczeniem zmarłych w ich wędrówce w zaświaty.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-HOiZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu student zapoznaje się z charakterystycznymi cechami stylów sztuki ogrodowej, elementów kompozycji, programu i doboru gatunkowego roślin. Na zajęciach omawiane są najważniejsze ogrody i parki historyczne w Europie, od okresu starożytności do okres baroku, następnie od XVIII do XX wieku.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-IWCHiŚ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest symbolicznym treścią dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej. Ikonografia przedstawianych dzieł plastyki rozpatrywana jest w szerokim kontekście kulturowym oraz cywilizacyjnym średniowiecza, w tym literatury patrystycznej, apokryfów, piśmiennictwa religijnego wieków średnich oraz traktatów filozoficznych

Strona przedmiotu
WNHS-HS-LJŁ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dla studentów I roku I stopnia historii sztuki, zagadnienia gramatyki łacińskiej, tłumaczenie na j. polski tekstów łacińskich

Strona przedmiotu
WNHS-HS-PŚE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają najważniejsze zjawiska artystyczne i reprezentujące je dzieła rzeźby i malarstwa romanizmu i gotyku.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-PŚPć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń Studenci poznają najważniejsze dzieła plastyki polskiej gotyku

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SSiWCHR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest szerokim wprowadzeniem w sztukę starożytną, przedstawionym na tle warunków geograficznych, historycznych i religijnych. Ze względu na bardzo obszerny materiał, główny nacisk położony jest na zrozumienie sztuki starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Rzymu. Omawiane są zwłaszcza te dzieła, które miały wpływ na percepcję starożytności i rozwój sztuki w okresach późniejszych. Materiał prezentowany podczas wykładu podzielony jest na dwa semestry. W semestrze zimowym omawiana jest sztuka Mezopotamii i Egiptu, zaś letnim sztuka starożytnej Grecji i Rzymu.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza historyczna określona poziomem szkoły średniej, w tym mitologii i wybranych przykładów literatury oraz podstawowe przygotowanie z zakresu historii sztuki i estetyki.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SSiWCHRć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów na temat sztuki starożytnej. Główny nacisk położony jest na poszerzenie i ugruntowanie wybranych zagadnień z zakresu historii Grecji i Rzymu, geografii historycznej regionu, filozofii starożytnej, mitologii i religii. Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć umiejętność datowania i atrybucji zabytków starożytnych. Zdobędą umiejętność prezentowania swoich prac przed grupą. Będą uczyć się samodzielnego wyszukiwania bibliografii oraz pisania prac z przypisami.

W celu poszerzenia wiedzy zaplanowane są zajęcia w Muzeum Narodowym w Warszawie (Galeria sztuki starożytnej) i Łazienkach Królewskich.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WdHSAć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy) i nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu dzieła architektury (ćwiczenia - semestr letni).

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WdHSŹLHSć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów/studentek z istotnymi, w kontekście nauk o sztuce, tekstami źródłowymi odnoszącymi się do kulczowych zagadnień kultury europejskiej.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WdMHSć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przekazanie uczestnikom i uczestniczkom podstawowych informacji na temat metod historii sztuki.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)