Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla 2 roku WNHS-HS-2L-23/24_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_Z
WNHS-HS-ANPć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznawanie dziejów polskiej architektury nowożytnej, tworzenie całościowego obrazu przemian formalnych architektury w kontekście przemian społecznych. Lektura podstawowych opracowań dotyczących dziejów polskiej architektury nowożytnej, zadawana co zajęcia. Dyskusja nad wynikami badań znanymi z literatury. Szczególne zwrócenie uwagi na nowe interpretacje form w prowincjonalnych ośrodkach artystycznych I Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych ośrodków cechowych muratorów (Kraków, Lublin, Poznań, Lwów) oraz wyróżniających się ośrodków artystycznych (Warszawa, Gdańsk, Wilno). Przeprowadzenie kwerend w bibliotekach oraz repozytoriach internetowych i przygotowanie pracy pisemnej, odczytywanej przez studenta na zajęciach.

Zajęcia oraz kolokwia zaliczeniowe są przeprowadzane w trybie stacjonarnym (jeżeli inaczej ustalą władze uczelni, w trybie online, w czasie rzeczywistym, na platformie MS Teams).

Strona przedmiotu
WNHS-HS-HF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
WNHS-HS-KiRć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są poświęcone szczegółowej analizie wybranych problemów ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-LJŁ2r
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Lektorat języków starożytnych - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

............podstawowy

Cele przedmiotu: Przygotowanie uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich

Wymagania wstępne:.

Zaliczenie I roku

Strona przedmiotu
WNHS-HS-MPNć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-PNE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od renesansu i manieryzmu po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-PNEć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-PNP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia plastyki nowożytnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, malarstwa i rzeźby, począwszy od renesansu i manieryzmu, wczesnego i dojrzałego baroku, późnego baroku aż po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-PNPć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki i aktywizacja studenta w ramach przedmiotu Plastyka nowożytna Polski.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-PPiHSwPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adresatem zajęć są studenci drugiego roku historii sztuki studiów I stopnia.

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Studenci nabywają kompetencje do zadań popularyzacyjnych historii sztuki i plastyki w instytucjach kultury (muzeach, galeriach, ośrodkach kultury oraz placówkach pozaszkolnych, które zajmują się edukacją z zakresu nauk o sztuce). Poznają podstawowe formy, metody i techniki pracy. Kształcą umiejętności właściwego programowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć popularyzacyjnych.

Liczba godzin zajęć - 30

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)