Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla 3 roku WNHS-HS-3LIC-22/23_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_L
WNHS-HS-HSŚAŁ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajecia obejmuja cztery grupy tematów

1. Kultury prekolumbijskie: Olmeków, Majów, Azteków, kultura Wari, kultura Inków

2.Sztuka kolonialna – wybrane ośrodki: Wicekrólestwo Peru, Brazylia, Wicekrólestwo Nowej Granady, Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii

3.Problemy synkretyzmu i metysażu kulturowego, recepcja Ameryki Łacińskiej w Europie w XVII, XVIII i XIX w.

4.Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej: artyści i zjawiska

Strona przedmiotu
WNHS-HS-A19
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Zarys historii rozwoju architektury XIX wieku w wybranych krajach Europy oraz na ziemiach polskich.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-A20-21
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony dziejom architektury polskiej i powszechnej od przełomu XIX i XX wieku po czasy współczesne. Niektóre zajęcia (nie więcej niż 3) odbywają się na terenie Warszawy w wybranych obiektach, muzeach, galeriach.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-ĆTK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia terenowe - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Krakowa od średniowiecza po XX w., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej. Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad referatami o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących; referat stanowi okazję do zaznajomienia się ze stanem badań dot. danego obiektu, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-ĆTŁODZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: zapoznanie studentek i studentów z kolekcją MS w Łodzi oraz innych instytucjach kulturalnych.

Wymagania wstępne: brak

Strona przedmiotu
WNHS-HS-ĆTNK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia terenowe - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia terenowe mają za zadanie praktyczne pogłębienie znajomości konkretnych obiektów zabytkowych.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-FOTDOK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają przygotować studentów do prawidłowego wykonywania zdjęć obiektów sztuki zarówno zabytkowych, jak i współczesnych. Pozwolą zdobyć taki zakres wiedzy i umiejętności, który uczyni ich fotografie pożytecznym narzędziem dokumentacyjnym, badawczym i popularyzatorskim.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-HRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią europejskiego rzemiosła artystycznego. W ujęciu chronologicznym prezentowane będą następujące działy rzemiosła artystycznego: meblarstwo, złotnictwo, ceramika i szkło, tkaniny, w tym wiodące ośrodki, twórcy oraz dzieła. Ponadto omawiane będą: techniki i technologie stosowane przy wytwarzaniu obiektów poszczególnych działów rzemiosła oraz ich znakowanie.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-HRAć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii europejskiego rzemiosła artystycznego omawianej na wykładach, poprzez omawianie szczegółowych zagadnień i prezentowanie ich w formie referatów i prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez studentów oraz wspólnych dyskusji.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-INWENTć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności ewidencjonowania i dokumentacji zabytków nieruchomych, czyli prawidłowego wypełniania tzw. białych kart.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-MNHS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z metodyki nauczania historii sztuki mają na celu praktykowanie wiedzy nabytej na wykładzie: dydaktyka historii sztuki i plastyki dla wszystkich studentów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela;

Przedmiot realizowany jest w części w formie E-Lerningowej na platformie Moodle.

Łączna liczba godzin przedmiotu

Semestr zimowy - 30 godzin oraz 15 godzin e-learning.

Semestr letni - 60 godzin oraz 15 godzin e-learning.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SLWPS1921
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma umożliwić studentowi napisanie i przystąpienie do obrony pracy licencjackiej z zakresu sztuki współczesnej.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SLWZzHSN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: pomoc studentowi w napisaniu i przystąpieniu do obrony pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SAC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HS-S2P20W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Wymagania wstępne: brak.

Cele przedmiotu: zdobycie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o sztuce współczesnej (po 1945 roku) potrzebnej do zrozumienia, krytycznego uczestnictwa i organizowania życia artystycznego, upowszechniania sztuki oraz wykształcenie podstawowych umiejętności analizy sztuki współczesnej.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SzNOW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego. Zajęcia mają formę prezentacji uzupełnionej materiałem ilustracyjnym.

Zakres materiału obejmuje okres 1850-1939.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SzNOWć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone polskiej i środkowo-europejskiej sztuce od końca XIX w. po czasy współczesne. Nacisk zostanie położony na relacje sztuki z polityką. Zwrócimy uwagę na wybrane prace, działalność konkretnych artystów oraz praktykę wystawienniczą poszczególnych muzeów i galerii.

Mogą wystąpić zajęcia (maksymalnie 2) w trybie e-learning.

W czasie pandemii zajęcia prowadzone są online w czasie rzeczywistym

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)