Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla 2 roku II stopnia HISTORIA SZTUKI WNHS-HS2-2-20/21_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_L
WNHS-HS-ASL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zapoznać studentów/studentki z zasadami organizacji oraz przygotowywać do prowadzenia działań animacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych i środowisk, a wykorzystujących sztukę i zaangażowanie twórców do uzyskiwania pozytywnych efektów społecznych.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-RDSWć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki współczesnej. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wiedzy nt. uczestników i podmiotów tego sektora rynku, tendencji i mechanizmów .

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SM2HA1020
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest kształtowanie podstaw warsztatu naukowego.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SM2SDIIFI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca na seminarium magisterskim ma rozwinąć i utrwalić u uczestników podstawowe umiejętności badawcze historii sztuki, ze szczególnym akcentem na opisie, analizie i interpretacji dzieła sztuki.

Udział i praca na seminarium ma umożliwić studentowi napisanie i przystąpienie do obrony pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne:

Oczekuje się, że uczestnik seminarium posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej, ze szczególnym akcentem położonym na sztuce dawnej. Zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Student decydujący się na udział w seminarium sztuki dawnej powinien mieć określone w tym zakresie zainteresowania badawcze.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SM2WZzDKASi
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-HS-SM2WZzHS1921
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności opisu, analizy i interpretacji wybranych zagadnień z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, historii krytyki artystycznej. dziejów instytucji kultury.

Seminarium ma umożliwić studentce/studentowi napisanie tekstu naukowego i przystąpienie do obrony pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Sprecyzowane zainteresowania badawcze.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-SM2WZzSN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium obejmuje szerokie spektrum sztuki nowożytnej polskiej jak i europejskiej (architektura-plastyka), od analizy formalnej na ikonograficznej i ideowej kończąc.

Strona przedmiotu
WNHS-HS-WPMK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie współczesnych tendencji w ochronie i konserwacji

zabytków.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)