Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla 1 roku ODKiŚ WNHS-ODKS-1-20/21_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_L
WNHS-ODKS-EKOLOGIAw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z poziomami organizacji przyrody ożywionej (osobnik, populacja, biocenoza), oddziaływaniami wewnątrz- i międzygatunkowymi, funkcjonowaniem ekosystemów

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-EKOLOGIAć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z poziomami organizacji przyrody ożywionej (osobnik, populacja, biocenoza), oddziaływaniami wewnątrz- i międzygatunkowymi, funkcjonowaniem ekosystemów

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-FP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami filozofii przyrody, dotyczącymi istoty bytów materialnych, czasu i przestrzeni, problemów determinizmu i indeterminizmu, przyczynowości i przypadkowości w przyrodzie, zagadnień kosmologii i biofilozofii

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HKMw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w kulturowy dorobek człowieka, obejmujacy materiał od

czasów prehistorycznych po nowoczesosc. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób

mozna pozyskac wiedze o poszczególnych kulturach i społeczenstwach na podstawie

zachowanych obiektów i przedmiotów. W jaki sposób mozna datowac poszczególne

stanowiska i zabytki. Jaka role odgrywała kultura materialna w przestrzeni domowej

oraz publicznej. W jaki sposób funkcjonowały przedmioty w zyciu doczesnym oraz

pozagrobowym, bedac zabezpieczeniem zmarłych w ich wedrówce w zaswiaty.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HKMć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu o tej samej nazwie, który prowadzony jest dla studentów pierwszego roku Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska i Historii Sztuki. Celem ćwiczeń jest spojrzenie na kulturę poprzez pryzmat przedmiotów otaczających jednostki i całe społeczności. Ćwiczenia odbywają się częściowo w terenie: w Rynku Starego Miasta,

w Muzeum w Wilanowie oraz w Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Narodowym w

Warszawie i Muzeum Historycznym (Centrum Interpretacji Zabytku) i Stacji Muzeum (daw.

Muzeum Kolejnictwa). Studenci zobowiązani są do przygotowania pracy pisemnej, którą prezentują w obecności grupy i następnie składają do oceny wykładowczyni.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HSŚć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z najważniejszymi obiektami średniowiecznej architektury polskiej, wraz z ich wystrojem plastycznym. Podczas ćwiczeń studenci będą prezentować referaty na zadane tematy w oparciu o wskazaną bibliografię.

Program przewiduje zajęcia terenowe.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-SS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w historię sztuki starożytnej, obejmującym takie obszary jak Grecja i Rzym.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-TG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez studenta umiejętności odróżniania różnych technik graficznych i fotograficznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-WdHSAć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy) i nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu dzieła architektury (ćwiczenia - semestr letni).

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-WdHSPć
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią dotyczącą sztuk plastycznych; nauczenie uczestników ćwiczeń umiejętności samodzielnego tworzenia opisu dzieła sztuki.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)