Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla 1 roku ODKiŚ WNHS-ODKS-1-20/21_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
WNHS-ODKS-EKOLOGIAw
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z poziomami organizacji przyrody ożywionej (osobnik, populacja, biocenoza), oddziaływaniami wewnątrz- i międzygatunkowymi, funkcjonowaniem ekosystemów

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-EKOLOGIAć
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z poziomami organizacji przyrody ożywionej (osobnik, populacja, biocenoza), oddziaływaniami wewnątrz- i międzygatunkowymi, funkcjonowaniem ekosystemów

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-FP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami filozofii przyrody, dotyczącymi istoty bytów materialnych, czasu i przestrzeni, problemów determinizmu i indeterminizmu, przyczynowości i przypadkowości w przyrodzie, zagadnień kosmologii i biofilozofii

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HKMw
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w kulturowy dorobek człowieka, obejmujacy materiał od

czasów prehistorycznych po nowoczesosc. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób

mozna pozyskac wiedze o poszczególnych kulturach i społeczenstwach na podstawie

zachowanych obiektów i przedmiotów. W jaki sposób mozna datowac poszczególne

stanowiska i zabytki. Jaka role odgrywała kultura materialna w przestrzeni domowej

oraz publicznej. W jaki sposób funkcjonowały przedmioty w zyciu doczesnym oraz

pozagrobowym, bedac zabezpieczeniem zmarłych w ich wedrówce w zaswiaty.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HKMć
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu „Historia kultury materialnej”. Celem ćwiczeń jest prezentacja kultury materialnej m.in. poprzez analizę wybranych przykładów, z praktycznym zaangażowaniem studentów/ek np. w formie prezentacji i czynnego udziału w zajęciach (np. bezpośredni kontakt z dziedzictwem materialnym). Podczas ćwiczeń będzie prezentowana historia kultury materialnej – od pradziejów po czasy współczesne. Ćwiczenia odbywają się w siedzibie uczelni i/lub częściowo mogą być realizowane poza siedzibą uczelni (np. w muzeach lub w miejscach, gdzie istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z dziedzictwem materialnym). Podczas zajęć omawiane będą również przykłady kultury materialnej w oparciu o dostępne materiały on-line. Tematyka zajęć będzie omawiana z uwzględnieniem elementów metodologii badań. Integralną częścią ćwiczeń będzie omawianie form i sposobów prezentacji, a także interpretacji dziedzictwa materialnego.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HSŚć
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z najważniejszymi obiektami średniowiecznej architektury polskiej, wraz z ich wystrojem plastycznym. Podczas ćwiczeń studenci będą prezentować referaty na zadane tematy w oparciu o wskazaną bibliografię.

Program przewiduje zajęcia terenowe.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-SS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w historię sztuki starożytnej, obejmującym takie obszary jak Grecja i Rzym. Celem wykładu jest pokazanie rozwoju sztuki starożytnej od czasów archaicznych aż po upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie. Przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć i terminów, które wraz z percepcją antyku w czasach późniejszych były adoptowane do sztuki nowożytnej i współczesnej.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-WdHSAć
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy) i nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu dzieła architektury (ćwiczenia - semestr letni).

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-WdHSPć
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią dotyczącą sztuk plastycznych; nauczenie uczestników ćwiczeń umiejętności samodzielnego tworzenia opisu dzieła sztuki.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)