Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestarcja na zajęcia dla 3 roku ODKiŚ WNHS-ODKS-3-20/21_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_Z
WNHS-ODKS-DDK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia „Digitalizacja” poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z zabezpieczaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego poprzez jego zapis na cyfrowych nośnikach danych. Pojęcie digitalizacji traktowane jest szeroko i obejmuje także metody archiwizacji, ochrony i udostępniania. Problematyka zajęć koncentruje się na organizacyjnych, prawnych i praktycznych aspektach realizacji projektów z zakresu digitalizacji. Zajęcia obejmują również wizyty (w obecnym semestrze co do zasady wirtualne) w instytucjach wiodących w zakresie praktyk digitalizacji.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-DHZPI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą ruchomych obiektów zabytkowych. Obejmują naukę podstawowych metod badań naukowych zabytków - rozpoznawania technik plastycznych, stylów formalnych, opisu i analizy obiektu, naukę opracowania historii obiektu na podstawie dostrzeżonych elementów formalnych, ikonograficznych, treściowych, napisów i sygnatur, przy wykorzystaniu odpowiedniej metodologii badań, a także podstawowe zagadnienia dotyczące badań proweniencyjnych. Podczas zajęć studenci uczą się metod inwentaryzacji, w tym wypełniania tzw. białej karty, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie i w terenie oraz w e-learningu/MTeams.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HANCBMSBW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentujący najważniejsze zagadnienia dotyczące historii i archeologii starożytnego Bliskiego Wschodu od okresu neolitu do czasów podbojów Aleksandra Wielkiego. Zakres zagadnień obejmuje neolityzację, rozwój kultury sumeryjskiej i akkadyjskiej, asyryjskiej, babilońskiej, hetyckiej, fenickiej i perskiej.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HS19/21ć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest krytycznej analizie wybranych zagadnień i problemów z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HS19/21
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: zdobycie ogólnej wiedzy o sztuce XIX i XX wieku w celu zrozumienia, krytycznego uczestnictwa i organizowania życia artystycznego, upowszechnianie sztuki oraz wykształcenie podstawowych umiejętności analizy sztuki współczesnej.

Wykład kursowy musi być uzupełniany przez studentkę/studenta o systematyczną pracę z literaturą przedmiotu.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-NTSCHM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

New trends in museum and exhibition design are discussed in a course which also seeks to teach students how to apply these trends to their own creative visions.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PKAiU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki. Część zajęć będzie miała formie zajęć w terenie.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PKOiZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawy konserwacji, rewaloryzacji założeń ogrodowych, dokumenty doktrynalne i metodologię wykonywania opracowań konserwatorskich dla ogrodów i parków historycznych.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PKOiZZć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawy konserwacji, rewaloryzacji założeń ogrodowych, dokumenty doktrynalne i metodologię wykonywania opracowań konserwatorskich dla ogrodów i parków historycznych.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z pracą i strukturą muzeów w Polsce, zakresem ich działalności przewidzianej przez ustawy i rozporządzenia MKiDN, zarządzania zbiorami, bezpieczeństwem, metodami wystawiennictwa, edukacji, promocji, a także najważniejszymi kolekcjami muzealnymi. Studenci zdobywają umiejętność w zakresie realizacji zadań muzeów wskazanych przez ustawodawcę (planowania organizacji wystaw wraz z ich aranżacją, promocją, imprezami towarzyszącymi, sporządzania recenzji wystaw), a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

30 godzin - zajęcia odbywają się stacjonarnie, w wybranych placówkach muzealnych 10 godzin (5 zajęć), 2 godziny (1zajęcia) w e-learningu (prace pisemne).

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PDKć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przybliżenie oraz omówienie sposobów popularyzacji zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PPiHSwPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adresatem zajęć są studenci III roku ochrony dóbr kultury i środowiska studiów I stopnia.

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Studenci nabywają kompetencje do zadań popularyzacyjnych historii sztuki i plastyki w instytucjach kultury (muzeach, galeriach, ośrodkach kultury oraz placówkach pozaszkolnych, które zajmują się edukacją z zakresu nauk o sztuce). Poznają podstawowe formy, metody i techniki pracy. Kształcą umiejętności właściwego programowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć popularyzacyjnych.

Liczba godzin zajęć - 30

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-SPAOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ma podstawową wiedzę na temat historii prawnych i administracyjnych ram

ochrony zabytków w Polsce i współczesnych norm administracyjnych zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce. Zna procedurę administracyjną w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-WPMK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie współczesnych tendencji w ochronie i konserwacji zabytków.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)