Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestarcja na zajęcia dla 3 roku ODKiŚ WNHS-ODKS-3-20/21_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
WNHS-ODKS-WPMK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie współczesnych tendencji w ochronie i konserwacji zabytków. Zajęcia odbywają się w terenie.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PPiHSwPO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adresatem zajęć są studenci III roku ochrony dóbr kultury i środowiska studiów I stopnia.

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Studenci nabywają kompetencje do zadań popularyzacyjnych historii sztuki i plastyki w instytucjach kultury (muzeach, galeriach, ośrodkach kultury oraz placówkach pozaszkolnych, które zajmują się edukacją z zakresu nauk o sztuce). Poznają podstawowe formy, metody i techniki pracy. Kształcą umiejętności właściwego programowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć popularyzacyjnych.

Liczba godzin zajęć - 30

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PDKć
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w celu zaprezentowania, omówienia i przeanalizowania podstawowych, jak i ponadprogramowych pojęć z zakresu popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z pracą i strukturą muzeów w Polsce, zakresem ich działalności przewidzianej przez ustawy i rozporządzenia MKiDN, zarządzania zbiorami, bezpieczeństwem, metodami wystawiennictwa, edukacji, promocji, a także najważniejszymi kolekcjami muzealnymi. Studenci zdobywają umiejętność w zakresie realizacji zadań muzeów wskazanych przez ustawodawcę (planowania organizacji wystaw wraz z ich aranżacją, promocją, imprezami towarzyszącymi, sporządzania recenzji wystaw), a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

30 godzin - zajęcia odbywają się stacjonarnie, w wybranych placówkach muzealnych 10 godzin (5 zajęć), 4 godziny (2zajęcia) w e-learningu (prace pisemne).

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PKOiZZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawy konserwacji, rewaloryzacji założeń ogrodowych, dokumenty doktrynalne i metodologię wykonywania opracowań konserwatorskich dla ogrodów i parków historycznych.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PKOiZZć
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawy konserwacji, rewaloryzacji założeń ogrodowych, dokumenty doktrynalne i metodologię wykonywania opracowań konserwatorskich dla ogrodów i parków historycznych.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-PKAiU
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki. Część zajęć będzie miała formie zajęć w terenie.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-HS19/21
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: zdobycie ogólnej wiedzy o sztuce i architekturze XIX i XX wieku w celu zrozumienia, krytycznego uczestnictwa i organizowania życia artystycznego, upowszechnianie sztuki oraz wykształcenie podstawowych umiejętności analizy sztuki współczesnej.

Wykład kursowy musi być uzupełniany przez studentkę/studenta o systematyczną pracę z literaturą przedmiotu.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-DHZPI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą ruchomych obiektów zabytkowych. Obejmują naukę podstawowych metod badań naukowych zabytków - rozpoznawania technik plastycznych, stylów formalnych, opisu i analizy obiektu, naukę opracowania historii obiektu na podstawie dostrzeżonych elementów formalnych, ikonograficznych, treściowych, napisów i sygnatur, przy wykorzystaniu odpowiedniej metodologii badań, a także podstawowe zagadnienia dotyczące badań proweniencyjnych. Podczas zajęć studenci uczą się metod inwentaryzacji, w tym wypełniania tzw. białej karty, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie i w terenie oraz w e-learningu/MTeams.

Strona przedmiotu
WNHS-ODKS-DDK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia „Digitalizacja” poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z zabezpieczaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego poprzez jego zapis na cyfrowych nośnikach danych. Pojęcie digitalizacji traktowane jest szeroko i obejmuje także metody archiwizacji, ochrony i udostępniania. Problematyka zajęć koncentruje się na organizacyjnych, prawnych i praktycznych aspektach realizacji projektów z zakresu digitalizacji. Zajęcia obejmują również wizyty (w obecnym semestrze co do zasady wirtualne) w instytucjach wiodących w zakresie praktyk digitalizacji.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)