Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia obieralne 1 stopień zdk WNHS-ZDK-O12-21/22_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z
WNHS-ZDK-OB.BA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-OB.HSZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-OB.HSE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-OB.HSSZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady dotyczą sztuki żydowskiej religijnej i świeckiej na podstawie przykładów z Polski, Europy, Izraela. Obejmują m.in. genezę sztuki, źródła ikonograficzne – Biblia, pisma religijne, zagadnienia dotyczące tradycji i związanych z nią motywów, synagogi i jej wyposażenia, sztuki sepulkralnej, twórczości artystów żydowskich XIX w. do 1939 w kontekście tożsamości i narodowej, ich miejsca w kulturze polskiej i europejskiej, podróży artystycznych do Francji i Palestyny i związków z tamtejszymi środowiskami artystycznymi.

Wykład połączony z prezentacją materiału ilustracyjnego (też filmowego) prowadzony stacjonarnie i w terenie oraz w e-learningu.

ZAJĘCIA POZA STACJONARNYMI WYKŁADAMI OBEJMUJĄ:

WIZYTA W MUZEUM POLIN - 4 GODZINY

WIZYTA NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM PRZY UL. OKOPOWEJ - 4 GODZINY.

KOLOKWIUM JESIENNE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

KOLOKWIUM ZIMOWE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

RAZEM - 16 GODZIN

Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-OB.SZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-OB.WODKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie specyfiki kierunku.

Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-OB.HSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowy kurs architektury i plastyki średniowiecznej w oparciu o wybrane dzieła sztuki, które są modelowymi dla poszczególnych zjawisk artystycznych średniowiecznej Europy.

Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-OB.HMK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z historią i mechanizmami tworzenia zbiorów i kolekcji, zarówno prywatnych jak i muzealnych, od starożytności po początek wieku XXI

Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-OB1AW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Archeologia współczesności jest badaniem niedalekiej przeszłości, obejmującej okres od szeroko rozumianej rewolucji przemysłowej do czasów nam najbliższych, za pomocą metodyki i metodologii stosowanej w archeologii.Dzięki pozyskanym w ten sposób źródłom archeologicznym i z pomocą innych dyscyplin nauki, takich jak, etnoarcheologia, antropologia kulturowa, bądź socjologia, możliwe staje się zupełnie inne spojrzenie na wydarzenia znane ze źródeł historycznych.

Studenci podczas zajęć są wprowadzani w specyfikę analizowania współczesnych wydarzeń i współczesnej kultury materialnej z wykorzystaniem metodyki archeologicznej.

Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-OB.AaH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pomimo tego, że archeologia i historia to nauki w wielu aspektach podobne, obie bowiem zajmują się odkrywaniem przeszłości, nie zawsze udaje się nawiązać współpracę między tymi dwoma dziedzinami nauki. Wynikać to może z faktu, że historycy często skupiają się na źródłach pisanych, a ignorują materialne ślady przeszłości, lub traktują je tylko jako ilustrację tego, co zostało zapisane. Archeolodzy z kolei nie zawsze są świadomi teorii i modeli wypracowanych przez historyków, nie próbują ich zatem weryfikować przy użyciu obiektów odkrytych podczas wykopalisk. Głównym celem wykładu jest pokazanie kiedy i w jaki sposób współpraca interdyscyplinarna pozwala najpełniej ‘zrekonstruować’ przeszłość. Będzie on oparty na kilku ‘case studies’ , głównie z kręgu świata śródziemnomorskiego. WYKŁAD ON-LINE za pomocą Ms Teams

Strona przedmiotu
WNHS-ZDK-WE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie kategorii ekonomicznych; opis i interpretację zjawisk ekonomicznych; rozumienie znaczenia procesów gospodarczych; wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)