Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 1 rok, pedagogika - studia stacjonarne WNP-PE-1I

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WNP-PE-EI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Efekty kształcenia:

1) wiedza: student określa czym jest etyka, odróżnia ją od od dziedzin pokrewnych (psychologii, socjologii, prawa) charakteryzuje ważniejsze koncepcje etyczne, określa specyfikę etyki personalistycznej; wskazuje antropologiczne podstawy etyki; rozpoznaje tendencje występujące w etyce;

2) umiejętności: student trafnie analizuje problemy etyczne, nabywa zdolność krytycznego myślenia i umiejętność dyskusji na kontrowersyjne tematy etyczne, krytycznie ocenia wartość argumentów używanych w dyskusjach etycznych;

3) postawy i kompetencje społeczne: student wykazuje się wrażliwością na problematykę etyczną, jest otwarty na uważne wysłuchanie odmiennych poglądów, widzi potrzebę pogłębiania własnych poglądów i poddawania ich krytycznej ocenie, rozumie potrzebę stosowania kryteriów etycznych w sferze społecznej.

Wymagania wstępne: ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)