Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 2 rok - ćwiczenia, konwersatoria, wykłady: pedagogika - studia niestacjonarne WNP-PEZ-CKW-2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z
WNP-PEZ-DC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PEZ-JAL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Lektorat języków nowożytnych - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PEZ-MBPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-MPOWK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zna podstawowe pojęcia, założenia i terminologię pracy opiekuńczo-wychowawczej. Potrafi omówić specyfikę funkcjonowania oraz rodzaje placówek opieki częściowej i całkowitej dla dzieci, młodzieży i osób starszych

Zna formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, potrafi zaplanować pracę opiekuńczo-wychowawczą m.in. w domu dziecka, w świetlicy szkolnej, internacie, oratorium. Zna metody pozyskiwania informacji o podopiecznym, koncepcje partnerstwa wychowawcy z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością, prawa dziecka, znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-MPSK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie roli pedagoga szkolnego ze wskazaniem różnych aspektów jego warsztatu pracy. Zostaną podjęte kwestie dotyczące zadań pedagoga szkolnego, organizacji pracy, wymaganej dokumentacji, podstaw prawnych pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz obszarów działania w placówkach oświatowych. Udział w warsztacie ma pomóc studentom – przyszłym pedagogom w organizacji i tworzeniu własnego warsztatu pracy.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-PASW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PEZ-PESC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PEZ-PESW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PEZ-WWRW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)