Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 4 rok, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - seminaria magisterskie - studia stacjonarne WNP-PPW-4-SM

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WNP-PPW-SM1IV
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentowi podstawowej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. W rezultacie realizacji zajęć, Student przygotowuje i wykonuje całość pracy dyplomowej: umie opracować część metodologiczną i badawczą pracy, projektuje i przeprowadza proste badania pedagogiczne; posiada umiejętność analizy badań własnych, sformułowania i opracowania wniosków końcowych, prezentacji wyników; potrafi wskazywać kierunki dalszych badań. Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych; nabył świadomość wagi pisania i obrony pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
WNP-PPW-SM2IV
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PPW-SM3IV
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PPW-SM4IV
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu (1) zaznajomienie z podejściem badawczym, które wywodzi się z kręgu kultury anglosaskiej i zdobywa coraz większe uznanie również w pedagogice polskiej, oraz (2) praktyczne zastosowanie go do przygotowania pracy dyplomowej. Wspomniane podejście określa się mianem close-to-practice, co można przetłumaczyć jako bliskie praktyce lub zwrócone ku praktyce. W badaniu bliskim praktyce (close-to-practice research) chodzi nie tyle o przezwyciężenie rozdźwięku między teorią pedagogiczną a praktyką edukacyjną, lecz o nawiązanie realnej współpracy między teoretykami i praktykami w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów pedagogicznych i nieustannego optymalizowania edukacji.

Od uczestników seminarium oczekuje się przyswojenia koncepcji badania bliskiego praktyce i twórczego zastosowania jej w pracy dyplomowej. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie problemy dostrzeżone w praktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)