Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 4 rok, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - konwersatoria, ćwiczenia - studia stac. WNP-PPW-4-WKC

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WNP-PPW-EMC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów - przyszłych nauczycieli do zajęć z zakresu edukacji medialnej i podstaw programowania. W tym celu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi edukacji medialnej, przykładowymi lekcjami oraz zdobywają umiejętność projektowania lekcji wspomaganych pomocami dydaktycznymi.

Strona przedmiotu
WNP-PPW-KOPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kultura organizacyjna szkoły i przedszkola uwarunkowana jest usytuowaniem w kontekście różnych nauk, np. pedagogiki, antropologii, socjologii, psychologii, ekonomii, a nawet informatyki, rozpatrywana jest zatem interdyscyplinarnie.

Przedmiot implikuje zagadnienie kultury szkoły oraz przedszkola w kontekście analizy tych placówek jako organizacji.

Strona przedmiotu
WNP-PPW-MWC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą wybranych metod wspomagających rozwój dziecka, w szczególności w zakresie motoryki małej i dużej, integracji percepcyjno-motorycznej, umiejętności poznawczych, narracyjnych, emocjonalnych i społecznych.

Strona przedmiotu
WNP-PPW-MEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PPW-PETC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z plastyczną ekspresją twórczą:

- świadomość twórczości i postawy twórczej,

- sztuka wizualna jako kulturowy dorobek człowieka, jako forma dzieła i działań plastycznych,

- język sztuki plastycznej i przeżycie plastyczne oparte o własną twórczą aktywność plastyczną i różne style ekspresji twórczej.

Strona przedmiotu
WNP-PPW-PPSC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia założenia programowe dotyczące realizacji podstawy programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNP-PPW-PAK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje tematykę projektu artystycznego - jego wieloetapowość planowania, tworzenia i realizacji, istotę podjętego problemu, produkt finalny oraz najważniejsze cechy pracy projektowej: kreatywność i innowacyjność.

Strona przedmiotu
WNP-PPW-TTUK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą organizcji terapii pedagogicznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wybranymi metodami, programami i zestawami ćwiczeń wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z dzieckiem z grupy ryzyka oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Strona przedmiotu
WNP-PPW-WDEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)