Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 3 rok, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - konwersatoria, ćwiczenia - studia niestac. WNP-PPWZ-3-WKC

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WNP-PPWZ-MEMC-KB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności dydaktycznych niezbędnych do projektowania i prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej w klasach I-III dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i

możliwości uczniów (w tym zagadnień edukacji włączającej oraz zintegrowanej oraz sposobów inkluzji), umiejętności rozwijania logicznego i matematycznego myślenia uczniów, kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych oraz poznanie sposobów planowania procesu nauczania zgodnie ze współczesnymi koncepcjami nauczania i celami kształcenia, z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych.

Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-MEMPC1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat sposobu wprowadzania elementów muzycznych na zajęciach z kształcenia zintegrowanego.

Studenci zapoznają się również z wybranymi pozycjami dzięcięcej lilteratury muzyczncej, tak, aby mogli pzrekazać ją dzieciom.

Posiądą również podstawy gry na dzwonkach chromatycznych i innych instrumentach dziecięcych.

Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-MEPPC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wychowanie plastyczne i edukacja plastyczna określone w celach, zadaniach i treściach programu nauczania są podstawowymi elementami wychowania i edukacji estetycznej.

W realizacji wychowania/edukacji plastycznego/plastycznej można wyłonić zasadnicze cele:

- rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia plastycznego;

- rozwijanie wiedzy na temat środków formalnych w plastyce;

- rozwijanie wiedzy na temat technik plastycznych;

- kształtowanie kultury plastycznej poprzez obcowanie z wytworami/dziełami sztuki oraz ich interpretacja.

Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-MEPC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-MESPC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia akademickie z "Metodyki edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach 1-3" w formacie kształcenia stacjonarnego na WNP UKSW (24 godziny dydaktyczne).

Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-MNJOC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-PMNC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć/ćwiczeń jest:

-Przedstawienie zagadnień z podstaw matematyki z uwzględnieniem procesu jej nauczania.

-Rozwiązywanie prostych zadań i przykładów przy pełnym zrozumieniu aparatu teoretycznego.

W całym cyklu - dwa semestry.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu w I semestrze:

Zorganizowane/ćwiczenia - 15 godzin dydaktycznych

Przygotowanie do ćwiczeń/przygotowanie zadań/samodzielne rozwiązywanie: 15 godz.

Powtórzenie do zaliczenia: 15 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu w II semestrze:

Zorganizowane/ćwiczenia - 15 godzin dydaktycznych

Przygotowanie do ćwiczeń/przygotowanie zadań/samodzielne rozwiązywanie: 15 godz.

Powtórzenie do zaliczenia: 15 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-SDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia obejmują metody statystycznego opisu struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Realizacja

programu kształtuje umiejętności interpretacji parametrów statystycznych i oceny ich walorów poznawczych. Prowadzone

zajęcia przygotowują do możliwości zastosowania metod statystycznych w badaniach socjologicznych, a także do

samodzielnego sporządzenia opisu statystycznego zbioru danych.

Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-WPSK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-WSEKK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Wiedza o sztuce, estetyce i kulturze” służy przyjrzeniu się wybranym aspektom przede wszystkim współczesnej sztuki, kultury i estetyki. W trakcie zajęć poruszane będą wybrane zagadnienia takie jak np. strategie funkcjonowania obrazu we współczesnej kulturze, rola prowokacji czy też koncepcja Baudillarda. Przyjrzymy się również roli i podejściu do sztuki dzieci.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)