Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 4 rok, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - seminaria magisterskie - studia niestacjonarne WNP-PPWZ-4-SM

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WNP-PPWZ-SM1IV
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy/średniozaawansowany

Cele przedmiotu: umiejętność prowadzenia kwerendy bibliograficznej oraz redagowania tekstu naukowego, uwieńczeniem kursu jest napisanie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-SM2IV
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNP-PPWZ-SM3IV
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest merytoryczna pomoc Studentkom / Studentom piszącym samodzielnie autorskie prace dyplomowe (forma indywidualna zróżnicowana), uświadomienie znaczenia systematycznej pracy w zakresie operowania podstawowymi kategoriami historycznymi: czasem, przestrzenią, ciągłością, zmiennością oraz prawidłowego zastosowania metody badań, rozumnego/odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i opracowań naukowych, formułowania wniosków wraz z ich opracowaniem.

Proponowany nakład pracy Studentki /Studenta:

- aktywny udział w seminarium magisterskim - 15 godz. (w semestrze letnim 2023/2024 - pierwszym w trzysemestralnym procesie seminarium dyplomowego).

- praca z książką (literatura przedmiotu, zwłaszcza dotycząca metodologii badań własnych) - 45 godz.

- zgromadzenie źródeł i opracowań, niezbędnych do wykreowania tematu pracy magisterskiej i jej struktury (roboczej) - 30 godz.

Ogółem 90 godzin dydaktycznych (3 ECTS).

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)