Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla 3 roku I stopnia w semestrze letnim 2023/24 WP-AD-I-3_L_2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WP-AD-1-MiTPwa-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody i techniki pracy w administracji publicznej są obowiązkowym, niezbędnym przedmiotem ułatwiającym zrozumienie i przyswojenie zagadnień związanych z pracą w urzędach administracji publicznej.

Strona przedmiotu
WP-AD-1-NA1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: rozpoznawanie modeli administracji publicznej; rozumienie koncepcji administracji publicznej i jej funkcji;

rozumienie systemu organizacji administracji publicznej; rozumienie roli administracji publicznej i jej instytucji w organizacji

państwa i współczesnego społeczeństwa; stosowanie terminologii administracji publicznej; wprowadzanie terminologii

administracji publicznej do pozostałych nauk administracyjnych; postrzeganie administracji publicznej także jako zjawiska

społecznego, na które w szczególności składają się fakty; znajomość prawidłowości dotyczących organizacji i

funkcjonowania administracji oraz dyrektyw użytecznych dla praktyki administracyjnej.

Strona przedmiotu
WP-AD-1-NA1-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-AD-1-OPCRE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: prezentacja mandatu Rady Europy w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

W związku z tym przedmiot skupia się na:

- konstrukcji normatywnej praw człowieka i podstawowych wolności;

- specyfice zobowiązań państw- członków Rady Europy wynikających z praw człowieka i podstawowych wolności;

-mechanizmach praw człowieka i podstawowych wolności, zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

Zagadnienia te uwzględniają stanowisko Polski i tzw. sprawy polskie.

Strona przedmiotu
WP-AD-1-OPCRE-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-AD-1-PPC3
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem cywilnym procesowym, zaznajomienie studentów z zasadami, instytucjami, trybami postępowania cywilnego. Prowadzący dążą do jak najlepszego zobrazowania przebiegu sądowego postępowania cywilnego na jego wszystkich etapach

W tracie zajęć ze studentami omówione zostanie postępowanie procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem roli sądu, strony oraz pełnomocników. Ponadto wyjaśnione zostaną zasady związane ze sporządzaniem pism procesowych, rodzajami orzeczeń wydawanych przez sądy, a także sposobami ich zaskarżenia.

Strona przedmiotu
WP-AD-1-PPC3-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest usystematyzowanie wiedzy uzyskanej podczas wykładu z podstaw postępowania cywilnego i zobrazowanie praktycznego wymiaru omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)