Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja w sem. letnim na wykłady i ćwiczenia dla II roku II stopnia 2022-2023 WP-ADZ-II-2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_L
WP-ADZ-M-Amon
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład monograficzny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-KA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele i założenia ogólne przedmiotu:

Założeniem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu istoty kontroli i jej przeprowadzania w strukturach administracji publicznej.

Cele i założenia szczegółowe przedmiotu:

Kontrola administracji publicznej stanowi fundamentalny element funkcjonowania administracji publicznej. Założeniem wykładu jest szerokie i kompleksowe omówienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą administracji publicznej oraz procedury jej przeprowadzania. Omówienie zagadnień związanych z kontrolą administracji w toku wykładu poparte jest orzecznictwem sądowym oraz przykładami związanymi z działalnością Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli. Student powinien opanować podstawową siatkę pojęciową związaną z przeprowadzaniem kontroli w administracji publicznej oraz zapoznać się z zasadami i trybem funkcjonowania podstawowych organów kontroli administracyjnej.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: wyjaśnienie i prezentacja konstrukcji prawa karnego skarbowego, Źródła prawa karnego skarbowego oraz analiza przepisów prawa karnego skarbowego (materialnego i procesowego).

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Założenia i cele przedmiotu (ogólne):

Zapoznanie studentów z instytucjami i instrumentami prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce (w tym w kontekście integracji europejskiej i bezpośredniego obowiązywania regulacji wspólnotowych).

Założenia i cele przedmiotu (szczegółowe):

Zapoznanie studentów z regulacją prawną w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów funkcjami i celami prawa antymonopolowego, instrumentami ochrony konkurencji w postaci zakazów praktyk ograniczających konkurencję oraz prewencyjnej kontroli koncentracji przedsiębiorstw, zadaniami i kompetencjami organów ochrony konkurencji na poziomie krajowym i wspólnotowym.

Wymagania wstępne:

prawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne, prawo cywilne

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PPK-cw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-ZiA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu nastąpi zapoznanie studentów z istotą zarządzania i audytu, jako instytucjami mającymi na celu zapewnienie prawidłowości działania administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-ZiA-cw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)