Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na sem. letni dla I roku CWC-przedmioty obowiązkowe WP-CWC-1-23/24_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WP-CWC-N-1-AS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja podstawowych informacji dotyczących analizy statystycznej i procedur statystycznych wykorzystywanych w badaniach społecznych.

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-ASzw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: PASW Statistics to system przeznaczony do analizy i graficznej wizualizacji danych i wyników analiz oferujący szerokie spektrum technik analitycznych. Program posiada budowę modułową i wykorzystuje architekturę klient-serwer. Może również wykorzystywać w działaniu model rozproszonej architektury analitycznej. Moduły umożliwiają rozbudowanie funkcjonalności modułu bazowego PASW Statistics Base, zawierającego podstawowe statystyki i najczęściej wykorzystywane procedury statystyczne.System analityczny PASW Statistics Base udostępnia szereg statystyk i technik analitycznych od podstawowych jak statystyki opisowe (np. średnia, mediana, percentyle) pozwalające na wyczerpujący opis statystyczny i eksplorację danych, poprzez analizę tabelaryczną, testy statystyczne, korelacje, po analizy wielowymiarowe jak analiza regresji, analiza czynnikowa, analiza skupień, conjoint, dyskryminacji, korespondencji i wiele innych.

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-BKE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w kontekście odpowiednich standardów prawnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-OP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ochrona danych osobowych to ochrona informacji dotyczących osób fizycznych przez podmioty, które nimi dysponują. Obowiązek ochrony danych osobowych wynika z zapisu przepisów prawa, w szczególności z ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobnych tzw. RODO. Każda osoba ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych na szczeblu unijnym jak i krajowym

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-OP-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania prawa ochrony danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym oraz krajowym regulują zasady przetwarzania informacji o osobach fizycznych oraz określają prawa tych osób.

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-PPDE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja praktycznych zastosowań prawniczych systemów wyszukiwawczych dostępnych w wersji elektronicznej, takich jak: Internetowy System Aktów Prawnych, dzienniki urzędowe (polskie i Unii Europejskiej), Lex, Legalis, bazy orzeczeń sądowych. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności z zakresu obsługi wyżej wymienionych systemów oraz podstawowej wiedzy z zakresu korzystania z niektórych elektronicznych usług publicznych.

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-SC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjologia cyberprzestrzeni jest fakultatywnym kursem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu kompleksowego społeczeństwa sieciowego. Emanacje cyberprzestrzeni obecne są w podstawach dzisiejszych więzi społecznych, szczególnie tych obserwowanych u najmłodszych uczestników rytuałów interakcyjnych. Stąd też charakterystyki poznawcze tego fenomenu wydają się być kluczem do zrozumienia i opisu współczesnych uwarunkowań stosunków międzyludzkich, w których sieciowość jest głęboko zapośredniczona.

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-WdS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-ZSPPr
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie zarysu prawa prywatnego (prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i postępowania cywilnego) w stopniu podstawowym. Jego przedmiotem będą zagadnienia i instytucje prawne kluczowe z punktu widzenia prywatnoprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik nawiązywania relacji prawnych oraz stosowania prawa, a także publicznoprawnego, w zakresie prawa gospodarczego.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)