Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na sem. letni dla II roku CWC-przedmioty obowiązkowe WP-CWC-2-23/24_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WP-CWC-N-1-IBG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student poznaje wybrane sektory gospodarki na rynku wewnętrznym UE, które stosują "inteligentne" rozwiązania.

Chodzi o innowacyjne podejście do konkretnych sektorów. takie innowacyjne podejście oznacza zarówno wykorzystanie zaawansowanych technologii (m.in. AI) jak i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie regulacyjnej. Inteligentne branże w gospodarce wpisują się w innowacyjność rozumianą jako poszukiwanie specjalizacji w gospodarce, ale także poszukiwanie rozwiązań coraz bardziej przystępnych i odpowiadających potrzebom odbiorców (technologie plus wiedza).

Istotną rolę odgrywa w tym procesie państwo (np. poprzez tzw. ośrodki innowacji wspierające m.in. MŚP), ale także instytucje ponadnarodowe (w tym przede wszystkim UE)

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-MiR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie zaplanowanie, przygotowania, wdrożenia i ewaluacji produktu (produktu lub

usługi) na rynek z uwzględnieniem spełnienia oczekiwań klientów. Podczas zajęć uwzględniona zostanie kwestia

przygotowani produktu do sprzedaży z szczególnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego opracowania produktu .

Analiza efektywności prowadzenia działań komunikacyjnych, reklamowych i promocyjnych z podziałem na kanały

komunikacji i ich skuteczność z szczególnym uwzględnieniem e-handlu jako kanału dystrybucji produktów

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-MSuPB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy problematyki funkcjonowania mediów społecznościowych. Omawiane są zagadnienia związane z otoczeniem prawnym tej formy mediów oraz ich rola i rozwój w ramach gospodarki cyfrowej.

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-PE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego.

Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-SMus
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-ZwOW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie ze złożonością funkcjonowania współczesnych organizacji oraz zarządzania nimi, przedstawienie podstawowych zasad sprawnego zarządzania organizacjami, zapoznanie z wybranymi metodami i technikami wspomagającymi procesy zarządzania.

MS Teams kod zespołu: e42ph1o

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)