Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na sem. zimowy 2024/25 - Prawo stacjonarne II rok WP-PR-II-2024/25_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024/25_Z
WP-PR-PA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych.

Strona przedmiotu
WP-PR-PA-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo administracyjne. Ćwiczenia II rok, kierunek prawo.

Strona przedmiotu
WP-PR-PCO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I.Założenia i cele przedmiotu: Omówienie podstawowych pojęć i instytucji prawa cywilnego z uwzględnieniem praktyki ich zastosowania.

II.Metody dydaktyczne:

analiza tekstów aktów prawnych z zastosowaniem różnych metod wykładni;

przegląd stanowisk prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądów

Strona przedmiotu
WP-PR-PCO-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opanowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa cywilnego z części ogólnej, umiejętność zastosowania norm prawa cywilnego w prostych stanach faktycznych

Strona przedmiotu
WP-PR-PIUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Student uzyskuje wiedzę ogólną dotyczącą aspektów instytucjonalnych i prawnych procesu integracyjnego w Europie. W szczególności zdobywa rozeznanie w strukturze i sposobie działania UE, oddziaływaniu jej prawa na stosunku krajowe, zwłaszcza w Polsce.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw prawoznawstwa, znajomość ogólnych zagadnień prawa międzynarodowego, częściowo także prawa konstytucyjnego

Strona przedmiotu
WP-PR-PIUE-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia uzupełniające wykład prawa inst. UE dla II roku Prawa stacjonarnego

Strona przedmiotu
WP-PR-PKr-Isem
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oczekiwane kompetencje studenta:

Zakłada się, że student po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne" będzie:

1) znał i rozumiał zasady polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających;

2) znał "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) i w miarę swobodnie posługiwał się siatką terminologiczną tego języka;

3) posiadał umiejętność dokonywania oceny prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych.

Podstawą zaliczenia części wykładu obejmującej semestr zimowy jest kolokwium pisemne.

Kontynuacja wykładu w semestrze letnim.

Strona przedmiotu
WP-PR-PKr-Isem-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują do rozwiązywania praktycznych zagadnień prawa karnego materialnego. W ich trakcie zostają omówione takie kwestie jak pojęcie prawa karnego, struktura przestępstwa, formy stadialne popełnienia czynu zabronionego czy formy zjawiskowe. Z uwagi na charakter przedmiotu ma on wymiar praktyczny, oparty na pracy studentów, rozwiązywaniu kazusów, ale także pogłębiania zagadnień teoretycznych.

Strona przedmiotu
WP-PR-PMP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Strona przedmiotu
WP-PR-PMP-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)