Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla III roku semestr zimowy 2023/24 WP-PRZ-3-2023/24_z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_Z
WP-PRZ-psa
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji, a także z przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-psa-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PRZ-PCZ1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

daje możliwość analizy studentowi stanów faktycznych z zakresu prawa zobowiązań, cz. ogólnej. Umożliwia prawidłową wykładnię norm prawa cywilnego

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PCZ1-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Daje możliwość analizy studentowi stanów faktycznych z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności cz. ogólnej. Umożliwia prawidłową wykładnię norm prawa zobowiązań.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PGP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu (ogólne):

Zapoznanie studentów z zasadami, pojęciami, konstrukcjami i instytucjami prawa publicznego gospodarczego

Założenia i cele przedmiotu (szczegółowe):

Zapoznanie studentów z regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, funkcjami pełnionymi przez państwo w gospodarce, zadaniami i kompetencjami organów administracji gospodarczej i ich relacjami z pozostałymi organami administracji państwowej, oraz dziedzinami administracyjnego oddziaływania państwa na procesy gospodarcze z uwzględnieniem procesów integracji europejskiej i ich wpływu na regulację prawa administracyjnego gospodarczego

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PGP-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawową regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, w szczególności w kontekście prawa działalności gospodarczej i kompetencji umiejętności podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej; wyposażenie Studentów w zdolność rozpoznawania różnych definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy (oraz rożnych kategorii przedsiębiorcy) występujących w prawie polskim i umiejętność wyboru właściwej definicji do danej sytuacji podmiotu aktywnego w sferze gospodarki; identyfikacja podstawowych obowiązków przedsiębiorców i organów administracji w sferze działalności gospodarczej; podstawy prawne działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych na terytorium RP; ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; specyfika funkcjonowania i wykonywania działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-POS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną

środowiska.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia polskiego prawa pracy z elementami prawa międzynarodowego, europejskiego i UE oraz relacje prawa pracy z prawem cywilnym.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PP-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie ćwiczeń z prawa pracy

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PRODZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

Przekazanie studentom wiedzy o treści obowiązujących przepisów prawnych i sposobie ich funkcjonowania w praktyce, łącznie z ich oceną oraz wskazaniem trendów do ewentualnej ich nowelizacji.

Przekazywanie studentom umiejętności korzystania z orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury prawniczej.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PRODZ-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

Przekazanie studentom wiedzy o treści obowiązujących przepisów prawnych i sposobie ich funkcjonowania w praktyce, łącznie z ich oceną oraz wskazaniem trendów do ewentualnej ich nowelizacji.

Przekazywanie studentom umiejętności korzystania z orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury prawniczej.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących unormowań polskiego prawa wyznaniowego oraz przedstawienie podstawowych problemów natury teoretycznej i praktycznej związanych z wolnością religijną jednostki oraz sytuację prawną grup religijnych.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-PW-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących unormowań polskiego prawa wyznaniowego oraz przedstawienie podstawowych problemów natury teoretycznej i praktycznej związanych z wolnością religijną jednostki oraz sytuację prawną grup religijnych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)