Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady monograficzne dla V roku PN 23/24 semestr letni WP-PRZ-MON-23/24_l

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WP-PRZ-mon-bc
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest prezentacja zasad funkcjonowania wszystkich instytucji, które w Polsce pełniły funkcję centralnego banku państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Banku Polskiego, który pełni tę funkcję obecnie. Celem realizowanych wykładów jest nabycie wiedzy zapewniającej rozumienie najważniejszych rozwiązań i mechanizmów, na których opiera się funkcjonowanie tego typu instytucji, a także zdobycie umiejętności rozpoznawania stosowanych przez bank centralny narzędzi polityki pieniężnej oraz oceny warunków ich zastosowania w określonym kształcie i w określonych okolicznościach.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-mon-pcwl-wzp
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują przegląd procesu legislacyjnego na etapie rządowym i parlamentarnym, udział Prezydenta RP w kontroli stanowionego prawa, rolę orzecznictwa TK w ochronie praw jednostki oraz wykonanie orzeczeń ETPC i TSUE przez rząd. Omawiane jest zaangażowanie Komitetu Ministrów RE oraz zagadnienie praw człowieka w kontekście tworzenia, interpretacji i egzekwowania prawa. Studenci poznają podstawowe definicje praw człowieka, ich znaczenie oraz relacje między prawem międzynarodowym a krajowym.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-mon-pkzupwpk
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów realizowanych w ramach przedmiotu „Pokrzywdzony w postępowaniu karnym” jest analiza zasad, zarówno procesowych, jak i kryminalistycznych, udziału osoby, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo w postępowaniu karnym - pokrzywdzonego. W ramach wykładu analizuje się również instrumenty, pozwalające pokrzywdzonemu aktywnie uczestniczyć w tym postępowaniu, jak i wskazuje się ograniczenia w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-mon-pzwp
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady realizowane w ramach przedmiotu „Przestępczość zorganizowana w Polsce”, dotyczącą dynamicznie ewoluującego zjawiska, jakim jest przestępczość zorganizowana. Koncentrują się one na próbie jego wszechstronnej analizy, na przedstawieniu problemów związanych ze ściganiem zorganizowanych grup i związków przestępczych. W ramach wykładów dokonuje się także charakterystyki sposobów popełniania zasadniczych rodzajów przestępstw, mieszczących się w zakresie przedmiotowym przestępczości zorganizowanej oraz przedstawia się zasady taktyki i techniki ich ścigania.

Strona przedmiotu
WP-PRZ-MON-TPD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładów zostanę omówione regulacje odnoszące się do transgranicznego przeprowadzania dowodów.

Zajęcia będą przede wszystkim koncentrowały się na k.p.c. oraz ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona

Strona przedmiotu
WP-PRZ-mon-wpprio
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PRZ-mon-wpzczsz
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)