Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na sem. letni dla 2 roku II st. SPM - przedmioty obowiązkowe WP-SPM-II-2-23/24_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WP-SPM-2-IE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia wszystkie wymiary integracji europejskiej: teoretyczny, prawny, instytucjonalny, ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowy, finansowy. Ponadto omawia przyczyny, etapy i kierunki dalszej integracji lub dezintegracji europejskiej.

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-LGI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy roli grup interesu i lobbingu w systemach politycznych państw i Unii Europejskiej oraz w stosunkach międzynarodowych

Zajęcia dotyczyć będą różnych aktorów i adresatów lobbingu oraz metod i strategii lobbingowych

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-MOCiU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje dwa obszary międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodżców. Po pierwsze, jest to obszar o zasięgu globalnym, regylowany w ramach systemu ONZ. W związku z tym wyróżnione są dwa zakresy tego obszaru, obszar konwencyjny i obszar mandatowy. Pierwszy z tych zakresów koncentruje się na genewskiej konwencji dot. statusu uchodźców z 1951 r. i protokole nowojorskim dot. statusu uchodźców z 1967 r. Natomiast drugi zakres uwzględnia madat UNHCR i mandat pozostałych wyspecjalizowanych agnecji ONZ, w szczególności IOM, UNRWA, UNOCHA. Po drugie, jest to obszar o zasięgu regionalnym, regulowany w ramach Unii Europejskiej. W związku z tym obejmuje on regulacje polityki azylowej i imigracyjnej UE, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, a ponadto mechanizmów readmisji, relokacji i przesiedleń uchodźców. W tym obszarze istotny jest też aspekt instytucjonalny ochrony cudzoziemców i uchodźców, FRONTEX i agencja UE ds. azylu .

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-MOCiU-ćw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program ćwiczeń obejmuje uniwersalną ochronę cudzoziemców i uchodźców, wypracowaną w ramach ONZ, koncentrując się w sposób szczególny na aktualnych wyzwaniach prawnych i praktycznych w tym obszarze.

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-MPOŚ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie znaczenia i roli międzynarodowego prawa ochrony środowiska dla ochrony środowiska.

Zwrócenie uwagi odpowiedź społeczności międzynarodowej na problemy zanieczyszczenia środowiska.

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-WdG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)