Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla III roku ekonomii stacjonarne sem. zimowy WSE-EK-III-22/23_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z
WSE-EK-AS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentom z zakresu funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce, szczególnie prowadzenia postepowań kontrolnych.

Strona przedmiotu
WSE-EK-BOG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, dotyczy w pierwszej kolejności istoty bezpieczeństwa szczególnie ekonomicznego. A po drugie istoty obroty gospodarczego. W toku prowadzonych zajęć studenci dowiedzą się również o przestępczości gospodarczej, jej formach zarówno cywilnoprawnych oraz prawnopodatkowych. Kolejnym elementem jest przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego.

Strona przedmiotu
WSE-EK-MON-BDAB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-EK-EKNM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do ekonometrii i do modelowania ekonometrycznego.

Podstawowy klasyczny model regresji liniowej.

Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego.

Strona przedmiotu
WSE-EK-FPrz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów przedsiębiorstw

Strona przedmiotu
WSE-EK-MON-MA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-EK-PPDG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy prawne działalności gospodarczej to przedmiot omawiający aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw. Omawiane klasyfikacje, podstawowe, szczegółowe, wg sekcji PKD mają uświadomić studentom różnorodność możliwości analizowania danych.

Strona przedmiotu
WSE-EK-PG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami ogólnymi w obszarze polityki gospodarczej (jej podmioty, przedmiot oddziaływania, cele, uwarunkowania i planowanie), doktrynami polityki gospodarczej, modelami systemów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa w gospodarce rynkowej) oraz instrumentami polityki pieniężnej i budżetowej.

Strona przedmiotu
WSE-EK-RFin
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Użytkownikami informacji przekazywanych przez rachunkowość są odbiorcy zewnętrzni jak i wewnętrzni. Zatem rola rachunkowości jest tak ogromna, że jej poznanie, zrozumienie daje podstawy do komikowania się w biznesie, umiejętności wyciągania wniosków z działalności jaką prowadzi określony podmiot. W związku z czym koniecznym jest poznanie przez studentów zasad rachunkowości, sposobów ewidencjonowania wybranych operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i na ich podstawie sporządzania wybranych elementów sprawozdań finansowych, z których na podstawie metod analizy finansowej wyciąga się stosowne wnioski.

Strona przedmiotu
WSE-EK-RP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza wybranych zagadnień z zakresu prawa podatkowego i ich odniesienia w rachunkowości.

Strona przedmiotu
WSE-EK-RZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy/uczestników zajęć w metody rachunku kosztów jako jednego z ważnych narzędzi rachunkowości zarządczej.

Strona przedmiotu
WSE-EK-ZarzSr
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zostanie zapoznany z powiązaniami gospodarki i przedsiębiorstwa ze środowiskiem oraz możliwościami ograniczenia skutków działalności gospodarczej człowieka poprzez realizację założeń ekorozwoju, jak też wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)