Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty 1 rok ekonomii menedżerskiej st.niestacjonarne WSE-EKM-1-N-22/23_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z
WSE-EKN-MGR-BP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu podejmowana jest problematyka kluczowych zagadnień z zakresu opracowywania biznes planu w kontekście prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej. W ramach tej problematyki uwzględnione są również zagadnienia przeprowadzanych analiz rynku, strategii marketingowych, promocji i reklamy, nowoczesnych technik marketingu stosowanych w Internecie, analiz ekonomicznych, opracowania załączników do biznes planu, wnioskowania o zewnętrzne finansowanie projektów inwestycyjnych i utrzymania działalności bieżącej, przeprowadzania analiz strategicznych, SWOT, metod restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wyboru i realizacji przeprowadzania, kontynuowania realizowanych procesów gospodarczych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, negocjacji warunków zawierania transakcji z kontrahentami do których skierowany jest opracowany biznes plan.

Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-EwB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-MBN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenie ogólne: Podczas konwersatorium student w oparciu o dyskusję zapozna się z podstawową wiedzą z obszaru ogólnej metodologii badan, metodologii nauk ekonomicznych w wymiarze jej klasycznego jak i współczesnego dorobku oraz zasadami, regułami i wymaganiami merytorycznymi, redakcyjnymi, edytorskimi, prawnymi i etycznymi pisania prac kwalifikacyjnych

Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-MOG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą, formami i mechanizmami integracji gospodarczej państw oraz genezą, ewolucją i znaczeniem ważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych oraz innych podmiotów gospodarki światowej.

Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-PPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-PG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przybliżenie kluczowych pojęć i instytucji prawnych z obszaru prawa prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorców

Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-RKWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w pogłębionym stopniu zapoznaje się z retoryką jako sztuką perswazji zarówno z teoriami retoryki, jak i społeczną praktyką oratorską. Poznaje wzorce antyczne w kontekście ich aktualności, rozwoju i transformacji, jakiej ulegały wraz z nowymi potrzebami perswazyjnej komunikacji językowej.

Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-SZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-WM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, jego głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki. Poznanie podstaw bezpieczeństwa a w szczególności bezpieczeństwa ekonomicznego, jak również zapoznanie się z problematyką oraz metodami i narzędziami wywiadu gospodarczego

Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-ZF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z problematyką zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,

Przedstawienie zagadnień dotyczących metod badawczych i zastosowania narzędzi analitycznych służących ocenie działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
WSE-EKN-MGR-ZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie zarządzania strategicznego. Planowanie strategiczne. Implementacja strategii.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)