Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia I rok Socjologii WSE-SO-1-22/23_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_L
WSE-SO-FS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

studenci poznają wybrane podstawy współczesnej filozofii człowieka, kultury, polityki, państwa, etyki i epistemologii, które pomogą zrozumieć przedmiot, teorie i metody socjologii. Przedmiot pomyślany jest również jako przygotowanie do współczesnych teorii socjologicznych.

Strona przedmiotu
WSE-SO-HMSiS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

1. Znajomość myśli społecznej, etycznej, koncepcji człowieka i kultury w tradycji filozoficznej.

2. Przyswojenie podstawowych pojęć, kategorii, metafor, modeli i orientacja w głównych ujęciach teoretycznych, kierunkach wraz z ich przedstawicielami.

3. Rozwój umiejętności krytycznego studiowania literatury socjologicznej i rozbudzenie wyobraźni socjologicznej poprzez odwołanie się do wcześniejszych osiągnięć myśli filozoficznej.

4. Rozumienie szerszego kontekstu socjologii i powiązań mysli socjologicznej z filozofią.

5. Rozumienie historycznego charakteru teorii i procesów społecznych.

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych

Strona przedmiotu
WSE-SO-PBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma za zadanie przybliżyć uczestnikom najważniejsze zagadnienia teoretyczne, terminologiczne i praktyczne przygotowujące ich do samodzielnego przeprowadzenia badań socjologicznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Strona przedmiotu
WSE-SO-PsychSpoł
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji jednostki ze społeczeństwem.

Po zakończeniu zajęć student zna i rozumie działanie czynników psychospołecznych na zachowanie człowieka - jego spostrzeganie, interpretacje, myślenie, pamięć, podejmowanie decyzji i działań.

Strona przedmiotu
WSE-SO-SRodz
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rodziny w ujęciu socjologicznym. Słuchacze powinni zdobyć podstawową wiedzę, pozwalającą na postrzeganie rodziny w kontekście życia społecznego oraz umiejętność samodzielnej analizy przyczyn i skutków współczesnych przemian życia rodzinnego, co z kolei pozwoli im na podjęcie pracy z rodziną w przyszłym życiu zawodowym.

Strona przedmiotu
WSE-SO-SWych
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest rozpoznawanie zjawisk społecznych o charakterze wychowawczym, mających miejsce, np. w rodzinie, w szkole, w środowisku młodzieżowym, w relacjach z mediami, z instytucjami religijnymi. Student potrafi wyciągać wnioski, dotyczące właściwych lub niewłaściwych działań wychowawczych, patrząc na zachowanie i relacje z otoczeniem, podejmowane przez dziecko lub młodego człowieka.

Strona przedmiotu
WSE-SO-SSpoł
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka wykładu dotyczy mikrostruktur, mezostruktur i makrostruktur. Prezentuje klasyczne i współczesne teorie oraz wyniki badań, które pozwalają pisać owe struktury w świetle socjologii.

Strona przedmiotu
WSE-SO-WS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wnioskowanie statystyczne jest zaawansowaną kontynuacją przedmiotu Statystyka opisowa. Rozpoczyna się od analizy zagadnień

związanych z probabilistyką i klasycznymi przykładami rozkładów zmiennych losowych (skokowych i ciągłych), zagadnień związanych z estymacją

przedziałową parametrów rozkładu zmiennych losowych oraz teorią i praktyką weryfikacji hipotez statystycznych, także zaawansowaną analizą funkcji

regresji.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)