Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia I rok II stopnia Socjologii WSE-SOM-1-22/23_Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z
WSE-SO-SM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium w cyklu tygodniowym dla studentów II stopnia : charakterystyka budowy programu badan.Konfrontacja alternatyw badawczych. Ustalanie założen i hipotez. Weryfikacja hipotez na materiałach zastanych. Wybór problematyki i tematu.Zarys projektu całościowego w świetle literatury przedmiotu

Strona przedmiotu
WSE-SO-RPB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przeprowadzić studentów przez różne fazy realizacji projektu badawczego.

Strona przedmiotu
WSE-SO-MNS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z głównymi elementami metodologii nauk społecznych, z punktu widzenia dostarczenia podstaw dla działalności badawczej, ze szczególnym uwzględnieniem socjologii.

Przedstawienie kategorii pojęciowych i teoretycznych konstytutywnych dla metodologii nauk społecznych, w tym dla metodologii badań socjologicznych jako dyscypliny naukowej. Przegląd najważniejszych orientacji metodologicznych i ich konsekwencji dla pojmowania zadań - przedmiotu i procedur poznawczych - socjologii.

Zasady wprowadzania pojęć do języka socjologii oraz konstruowania twierdzeń i teorii. Ich funkcje i rola w procesie poznania naukowego, w szczególności, w badaniach empirycznych w socjologii.

Konsekwencje przyjmowanych założeń i modeli teoretycznych ( w tym, wybranych modeli formalnych) dla wyboru strategii badawczych–interakcja teorii i metody w badaniach-oraz dla praktycznego zastosowania wiedzy socjologicznej w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych

Strona przedmiotu
WSE-SO-HF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach prezentowane będą poglądy głównych filozofów od filozofii przyrody do XX w. Przedmiot ma stanowić syntezę całej edukacji filozoficznej w trakcie studiów na obu stopniach.

Strona przedmiotu
WSE-SO-ASDSpp
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

IBM SPSS to system przeznaczony do analizy i graficznej wizualizacji danych oraz wyników analiz oferujący szerokie spektrum technik analitycznych.

Na zajęciach student poznaje możliwości analityczne modułu bazowego IBM SPSS Base, zawierającego podstawowe statystyki i najczęściej wykorzystywane procedury statystyczne. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykonywania analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z badań sondażowych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)