Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja nr 2 na przedmioty do wyboru - I rok - II stopień - studia stacjonarne (I sem.) WSR-NR-N-II-2-21/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z
WSR-NR-2-ERJP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia podstawowe pojęcia, normy oraz problemy etyczne pojawiające się w kontekście realizacji powołania rodzicielskiego. Chodzi o to, aby wyrobić u studenta przekonanie, umiejętności oraz kompetencje, że całość działań rodzicielskich powinna być oświetlona zasadą etyczną (a najlepiej - teologicznomoralną), która wynika najpierw z godnościowego, personalistycznego, a potem z teologicznego czyli sakramentalnego powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. Niniejszym, celem przedmiotu jest ukształtowanie świadomości studenta tak, aby uwolnić go od stereotypów zacieśnienia subiektywistycznego, indywidualistycznego, pragmatycznego, nihilistycznego (agnostycznego) i od innych tego typu zafałszowań na temat rodzicielstwa (tj. np. od redukcjonizmu antropologicznego i etycznego), obecnych w zróżnicowanych kulturowo dziś społeczeństwach.

Strona przedmiotu
WSR-NR-2-WZB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład porusza podstawowe zagadnienia z zakresu etycznej oceny biotechnologicznych (bezpośrednich lub pośrednich) ingerencji w życie osoby ludzkiej, w szczególności kiedy jest ono u tzw. schyłku.

Chodzi m.in. o takie zagadnienia jak: pojęcie śmierci i umierania, eutanazja,

śmierć kliniczna, śpiączka, starzenie się człowieka i społeczeństwa,

bezpieczeństwo żywieniowe. odpowiedzialność za zdrowie człowieka itp.

Zdobyta wiedza powinna posłużyć budowaniu świadomości społecznej studenta, w kontekście obowiązku ochrony życia ludzkiego, piastowanego w ramach relacji rodzinnych, a konkretnie w procesie legitymizacji istniejących uprawnień i obowiązków (rozumianych w duchu tradycji katolickiej).

Ma to pomóc w zdobyciu kompetencji społecznych, cechujących się świadomością potrzeby ustawicznego pogłębiania etycznych uzasadnień, co do sposobu realizowanych (na różnych polach życia społecznego), ingerencji biotechnologicznych i cywilno-prawnych w życie człowieka.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)