Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytut Psychologii - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
WF-PS-P3_4-KONW Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia Lista przedmiotów
WF-PS-TEO Konwersatoria teologiczne Lista przedmiotów
WF-PS-PD Przedmioty dla doktorantów psychologii Lista przedmiotów
WF-ZPS-IV Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku Lista przedmiotów
WF-ZPS-II Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Lista przedmiotów
WF-PS-P1_05/06 Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii Lista przedmiotów
WF-PS-P2_05/06 Przedmioty obowiązkowe dla II roku psychologii Lista przedmiotów
WF-PS-N-P3 Przedmioty obowiązkowe dla III roku Lista przedmiotów
WF-PS-N-P4-KiP Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia Lista przedmiotów
WF-PS-N-P4-PiO Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji Lista przedmiotów
WF-PS-N-P4-SiP Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna Lista przedmiotów
WF-PS-N-P4-WR Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju Lista przedmiotów
WF-ZPS-V Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku Lista przedmiotów
WF-ZPS-I Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku Lista przedmiotów
WF-ZPS-III Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Lista przedmiotów
WF-PS-N-P5-KiP Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia Lista przedmiotów
WF-PS-N-P5-PiO Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji Lista przedmiotów
WF-PS-N-P5-SiP Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna Lista przedmiotów
WF-PS-N-P5-WR Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju Lista przedmiotów
WF-PS-P Przedmioty pedagogizacyjne Lista przedmiotów
WF-PED-KNPS Przygotowanie nauczycielskie: nauczyciel psycholog Lista przedmiotów
WF-R-PS-SEM Seminaria doktoranckie Lista przedmiotów
WF-PS-N-SEM Seminaria magisterskie Lista przedmiotów
WF-R-PS-ST Seminaria tematyczne z psychologii Lista przedmiotów
WF-PS-TRA Translatoria Lista przedmiotów
WF-PS-MON Wykłady monograficzne - Psychologia Lista przedmiotów
WF-R-PS-WMK Wykłady monograficzne kierunkowe z psychologii Lista przedmiotów
WF-R-PS-WMP Wykłady monograficzne pozakierunkowe Lista przedmiotów
WF-PS-OBC Zajęcia w językach obcych w Instytucie Psychologii Lista przedmiotów
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)