Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Nauk Pedagogicznych WNP

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

1 rok – pedagogika I stopnia – studia stacjonarne WNP-PE-11 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zarejestrować się również na przedmiot: Kultura i techniki studiowania oraz na lektorat języka obcego.

Przedmioty te, dostępne są w rejestracji ogólnouczelnianej.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany
...

1 rok - pedagogika I stopnia – Emisja głosu – ćwiczenia – studia stacjonarne WNP-PE-11-EG pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

1 rok – pedagogika I stopnia – Pierwsza pomoc przedmedyczna – ćwiczenia – studia stacjonarne WNP-PE-11-PP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany
...

1 rok–pedagogika I stopnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna–wykłady wspólne– stacjonarne WNP-PE-11-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), zostaną Państwo zarejestrowani odgórnie.

Szkolenie:

30.09.2019 r. (poniedziełek), godzina 12.30-15.30, budynek nr 23 sala 107.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany

1 rok - pedagogika II stopnia – studia stacjonarne WNP-PE-12 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), zostaną Państwo zarejestrowani odgórnie.

Szkolenie:

30.09.2019 r. (poniedziełek), godzina 12.30-15.30, budynek nr 23 sala 107.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany
...

1 rok – pedagogika II stopnia – konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim-stacjonarne WNP-PE-12-KON pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać tylko jedno konwersatorium.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

1 rok – pedagogika II stopnia – praktyka – studia stacjonarne WNP-PE-12-PR-AS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany
...

1 rok – pedagogika II stopnia – seminarium magisterskie – studia stacjonarne WNP-PE-12-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać tylko jedno seminarium, które będzie kontynuowane w semestrze 2,3 i 4.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

1 rok, 2 rok – pedagogika II stopnia – zajęcia wspólne dwóch roczników – studia stacjonarne WNP-PE-12-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany
...

1 rok – pedagogika II stopnia – warsztat badawczy – studia stacjonarne WNP-PE-12-WAR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać tylko jeden warsztat badawczy, który kontynuowany będzie w semestrze letnim.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

2 rok – pedagogika I stopnia–Edukacja polonistyczna z metodyką w klasach I-III –ćw.– stacjonarne WNP-PE-21-EP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany
...

2 rok – pedagogika I stopnia – Metodyka zintegrowanych zajęć w przedszkolu–ćw. – studia stacjonarne WNP-PE-21-MZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

2 rok–pedagogika I stopnia, pedagogika specjalna–Teoretyczne podstawy wychowania–ćw.–stacjonarne WNP-PE-21-TP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na wykład z przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania zostaną Państwo zarejestrowani przez dziekanat. Sami Państwo rejestrują się na ćwiczenia z tego przedmiotu.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany
...

2 rok – pedagogika I stopnia, pedagogika specjalna–zajęcia wspólne- studia stacjonarne WNP-PE-21-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy również zarejestrować się na lekorat języka obcego (kontynuacja roku I) oraz na wychowanie fizyczne.

Rejetrsacje na te przedmioty są w rejestracji ogólnouczelnianej.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany

2 rok - pedagogika I stopnia + pedagogika specjalna tyflopedagogika - PP i PW WNP-PE-21PPPW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

2 rok – pedagogika II stopnia – studia stacjonarne WNP-PE-22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany

2 rok – pedagogika II stopnia, specjalność EPWzEW – studia stacjonarne WNP-PE-22-EDU pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany
...

2 rok–pedagogika II st., specj. EPWzEW–Kultura fizyczna w przedsz. i klasach I-III –ćw.-stacjonarne WNP-PE-22-EDU-KF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

2 rok – pedagogika II stopnia, specjalność PRiOW – studia stacjonarne WNP-PE-22-RES pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany
...

2 rok – pedagogika II stopnia – seminarium magisterskie – studia stacjonarne WNP-PE-22-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Kontynuacja seminarium z I roku.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

2 rok – pedagogika II stopnia – Elementy statystyki dla pedagogów – ćwiczenia – studia stacjonarne WNP-PE-22-ST pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza zostaną odgórnie zarejestrowana na ćwiczenia - Elementy statystyki dla pedagogów - do grupy nr 2.

Studenci specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą sami rejestrują się do grupy n1 lub nr 3.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany
...

3 rok – pedagogika I stopnia – studia stacjonarne WNP-PE-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga, na ćwiczenia z przedmiotu: Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej zostaną Państwo zarejestrowani przez dziekanat.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany

3 rok – pedagogika I stopnia – Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole – studia stacjonarne WNP-PE-3-AK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany
...

3 rok–pedagogika I st.–Metodyka edu. fizycznej i zdrowotnej w przedszkolu i szkole-ćw. -stacjonarne WNP-PE-3-F pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

3 rok – pedagogika I stopnia – Metody edukacji muzycznej w przedszkolu i szkole – studia stacjonarne WNP-PE-3-MU pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany
...

3 rok–pedagogika I st.–Metodyka edu. plastycznej w przedszkolu i szkole- ćw.-stacjonarne WNP-PE-3-PL pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

3 rok–pedagogika I stopnia, pedagogika specjalna-Psychologia rozwojowa i osobowości–ćw.-stacjonarne WNP-PE-3-PR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany
...

3 rok–pedagogika I st., pedagogika specjalna–Metod. badań ped. z elementami statystyki–ćw.-stacj. WNP-PE-3-ST pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

3 rok – pedagogika I stopnia, pedagogika specjalna–zajęcia wspólne–stacjonarne WNP-PE-3-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany
...

2 rok – pedagogika I stopnia – studia stacjonarne WNP-PE-PR-AS-21 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany

2 rok - pedagogika II stopnia - specjalność EPiWzEW - praktyka - studia stacjonarne WNP-PE-PR-DY-22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany
...

3 rok - pedagogika I stopnia - praktyka - studia stacjonarne WNP-PE-PR-DY-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany

2 rok - pedagogika II stopnia - specjalność PRiOW - praktyka - studia stacjonarne WNP-PE-PR-DY-RES-22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
Niezalogowany
...

3 rok - pedagogika I stopnia, pedagogika specjalna – seminarium licencjackie – studia stacjonarne WNP-PE-SEM-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Kontynuacja seminarium z 2 roku.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I
1
Niezalogowany

1 rok – pedagogika II stopnia – studia niestacjonarne WNP-PEZ-12 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na zajęcia Współczesne tendencji w pedagogice specjalnej zostaniecie Państwo zarejestrowani odgórnie przez Dziekenat WNP.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

1 rok – pedagogika II stopnia – studia niestacjonarne - PRiOW WNP-PEZ-12-PRiOW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na zajęcia Metodyka pracy kuratora sądowego zostaniecie Państwo odgórnie zarejestrowani przez Dziekanat WNP.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

1 rok – pedagogika II stopnia – studia niestacjonarne - PSzWRD WNP-PEZ-12-PSzWRD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

1 rok – pedagogika II stopnia – studia niestacjonarne - seminaria magisterskie WNP-PEZ-12-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci proszeni są o wybranie 1 seminarium. Kontynuacja nastąpi w semestrze letnim 2019/2020.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

1 rok – pedagogika II stopnia – studia niestacjonarne WNP-PEZ-12-WAR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci proszeni są o wybranie 1 warsztatu. Kontynuacja nastąpi w semestrze letnim 2019/2020.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

2 rok - pedagogika i pedagogika specjalna - niestacjonarne - wykłady wspólne WNP-PEZ-21-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

2 rok – pedagogika II stopnia – studia niestacjonarne - wykłady wspólne WNP-PEZ-22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na zajęcia Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej zostaniecie Państwo odgórnie zarejestrowani przez Dziekanat WNP.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

2 rok – pedagogika II stopnia – studia niestacjonarne - EPiW WNP-PEZ-22-EPiW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

2 rok – pedagogika II stopnia – studia niestacjonarne - PRiOW WNP-PEZ-22-PRiOW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na zajęcia Metodyka pracy kuratora sądowego zostaniecie Państwo odgórnie zarejestrowani przez Dziekanat WNP.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

2 rok – pedagogika II stopnia – studia niestacjonarne - seminaria magisterskie WNP-PEZ-22-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci proszeni są o wybranie 1 seminarium (tego, które wybrali będąc na 1 roku). Kontynuacja nastąpi w semestrze letnim 2019/2020.

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

3 rok - pedagogika i pedagogika specjalna - niestacjonarne - seminaria WNP-PEZ-31-SL pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

3 rok - pedagogika i pedagogika specjalna - niestacjonarne - wykłady wspólne WNP-PEZ-31-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

1 rok - pedagogika I stopnia, niestacjonarna - ćwiczenia i wykład WNP-PEZ-I-Cw pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Pierwsza tura
Niezalogowany
...

1 rok–pedagogika I stopnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna–wykłady wspólne– niestacjonarne WNP-PEZ-I-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

3 rok - pedagogika I stopnia, niestacjonarna - zajęcia specjalnościowe WNP-PEZ-IIIr-EPiW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Pierwsza tura
Niezalogowany
...

2 rok - pedagogika I stopnia, niestacjonarna - zajęcia specjalnościowe WNP-PEZ-IIr-EPiW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Pierwsza tura
Niezalogowany

1 rok - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia stacjonarne, jednolite magisterskie WNP-PPW-I-C pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

1 rok - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia niestacjonarne, jednolite magisterskie WNP-PPWZ-I-C pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

2 rok - pedagogika specjalna stacjonarne - Emisja głosu WNP-PS-21-EG pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

2 rok - pedagogika specjalna stacjonarne - pedagogika resocjalizacyjna WNP-PS-21-RES pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

2 rok - pedagogika specjalna stacjonarne - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie WNP-PS-2PSTY pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

3 rok - pedagogika specjalna - stacjonarne - pedagogika resocjalizacyjna WNP-PS-3-RE pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

2 rok - pedagogika specjalna niestacjonarne - spec: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie WNP-PSZ-21PSZ-TYF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

3 rok - pedagogika specjalna niestacjonarne - Gerontologia społeczna WNP-PSZ-3GER pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

3 rok - Pedagogika specjalna niestacjonarne - Resocjalizacja WNP-PSZ-3RES pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

3 rok - pedagogika specjalna - niestacjonarne - tyflopedagogika WNP-PSZ-3TY pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Początek rejestracji 25.09.2019 godz. 20:00

zakończona
2019-09-25 20:00 - 2019-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany